แนวคิดและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

  งานวิจัยฉบับล่าสุดของอาจารย์นพ 2549  

แนวคิดและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

งานวิจัยฉบับนี้อาจารย์นพนิธิ สุริยะ ทำเมื่อปี พ.ศ. 2549 ซึ่งท่านใจดีมากอนุญาตให้ลูกศิษย์สามารถ download ได้

ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ประกอบไปด้วย

1. สารบัญ

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D.pdf

2.คำนำ 

 http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B3.pdf

3.บทที่ 1 บทนำ แนวคิดและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881.pdf

4.บทที่ 2 แนวคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882.pdf

5.บทที่ 3 วิวัฒนาการของสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%883.pdf

6.บทที่ 4 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%884.pdf

7.บทที่ 5 บทวิเคราะห์เรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%885.pdf

8.บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%886.pdf

9.บรรณานุกรม

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf

10.ภาคผนวก :Paris_Principle

http://gotoknow.org/file/nsuriya/Paris_Principle.pdf

11.ภาคผนวก : Universal_Declaration_of_Human_Rights

http://gotoknow.org/file/nsuriya/Universal_Declaration_of_Human_Rights.pdf

12.ภาคผนวก : ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf

13.ภาคผนวก พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.2542

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.2542.pdf

14.ภาคผนวก : รัฐธรรมนูญ 2540

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.2540.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานเขียนของอาจารย์นพ

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#สิทธิมนุษยชน#อาจารย์นพ#แนวคิดและการคุ้มครอง

หมายเลขบันทึก: 54948, เขียน: 17 Oct 2006 @ 15:32, แก้ไข, 11 Dec 2012 @ 13:46, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (4)

น้องใหม่
IP: xxx.24.161.113
เขียนเมื่อ 18 Jan 2007 @ 16:57

เราเคยเข้าไปค้นหาข้อมูลแล้ว  เข้าไม่ได้  ก็เลยลองใหม่สามารถเข้าได้  โดยวิธีนี้ คือ

1. เข้าไปที่โฮมเพจของ gotoknow.org

2. จากนั้นเข้าไปที่ไฟล์ โดยคลิกที่ ต่อไป ท้ายหมวด file

3. ในเพจข้อมูล file ให้คลิกที่ค้นหา แล้วพิมพ์ "nsuriya" เพื่อค้นหา

4. จากนั้นให้เลยข้อมูลที่ต้องการคือ แนวคิดและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 

หรือว่า คุณสามารถเข้าไปที่ไฟล์ อัลบั๊ม แล้วเลือกdownload ไฟล์ที่คุณต้องการก็ได้คะ

สำหรับบทที่ 4 ที่ไม่มีหน้า 111-118 นั้น ได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว ลอง download ใหม่นะคะ

 รุ่งรัตน์

19 มค. 50

ekachai chainuvati
เขียนเมื่อ 26 Apr 2008 @ 07:18

I love Nopaniti Suriya because he teaches me how to be a human being!

thitima
เขียนเมื่อ 22 Jun 2011 @ 23:28

ท่านอาจารย์ค่ะ

ดิฉันพยายามมากเลยที่อยากจะเปิดไฟล์นี้ อยากขอไปประกอบการสอนสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกค่ะ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง

รบกวนท่านอาจารย์ส่งมาทางเมลได้ไหมค่ะ จักเป็นพระคุณอย่างสูง

thitima hirunruk