แนวคิดและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

งานวิจัยฉบับล่าสุดของอาจารย์นพ 2549

แนวคิดและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

งานวิจัยฉบับนี้อาจารย์นพนิธิ สุริยะ ทำเมื่อปี พ.ศ. 2549 ซึ่งท่านใจดีมากอนุญาตให้ลูกศิษย์สามารถ download ได้

ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ประกอบไปด้วย

1. สารบัญ

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D.pdf

2.คำนำ 

 http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B3.pdf

3.บทที่ 1 บทนำ แนวคิดและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881.pdf

4.บทที่ 2 แนวคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882.pdf

5.บทที่ 3 วิวัฒนาการของสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%883.pdf

6.บทที่ 4 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%884.pdf

7.บทที่ 5 บทวิเคราะห์เรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%885.pdf

8.บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%886.pdf

9.บรรณานุกรม

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf

10.ภาคผนวก :Paris_Principle

http://gotoknow.org/file/nsuriya/Paris_Principle.pdf

11.ภาคผนวก : Universal_Declaration_of_Human_Rights

http://gotoknow.org/file/nsuriya/Universal_Declaration_of_Human_Rights.pdf

12.ภาคผนวก : ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf

13.ภาคผนวก พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.2542

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.2542.pdf

14.ภาคผนวก : รัฐธรรมนูญ 2540

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.2540.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานเขียนของอาจารย์นพความเห็น (4)

น้องใหม่
IP: xxx.24.161.113
เขียนเมื่อ 

เราเคยเข้าไปค้นหาข้อมูลแล้ว  เข้าไม่ได้  ก็เลยลองใหม่สามารถเข้าได้  โดยวิธีนี้ คือ

1. เข้าไปที่โฮมเพจของ gotoknow.org

2. จากนั้นเข้าไปที่ไฟล์ โดยคลิกที่ ต่อไป ท้ายหมวด file

3. ในเพจข้อมูล file ให้คลิกที่ค้นหา แล้วพิมพ์ "nsuriya" เพื่อค้นหา

4. จากนั้นให้เลยข้อมูลที่ต้องการคือ แนวคิดและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 

หรือว่า คุณสามารถเข้าไปที่ไฟล์ อัลบั๊ม แล้วเลือกdownload ไฟล์ที่คุณต้องการก็ได้คะ

สำหรับบทที่ 4 ที่ไม่มีหน้า 111-118 นั้น ได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว ลอง download ใหม่นะคะ

 รุ่งรัตน์

19 มค. 50

เขียนเมื่อ 

I love Nopaniti Suriya because he teaches me how to be a human being!

เขียนเมื่อ 

ท่านอาจารย์ค่ะ

ดิฉันพยายามมากเลยที่อยากจะเปิดไฟล์นี้ อยากขอไปประกอบการสอนสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกค่ะ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง

รบกวนท่านอาจารย์ส่งมาทางเมลได้ไหมค่ะ จักเป็นพระคุณอย่างสูง

thitima hirunruk