17/10/49   

ในเช้าวันนี้ผมมาถึงที่สถาบันเวลา 7.30น. เริ่มฝึกปฏิบัติงานในเรื่องตัดต่อโดยผู้สอนคือ อาจารย์ดุสิต โดยสอนโปรแกรมตัดต่อชื่อ DPS  Velocity ซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อที่ทางสถาบันใช้งานอยู่ปัจจุบันและผมยังได้ฝึกทักษะในด้านเสียง โดยพี่ฝ่ายเสียงได้สอนเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์ และการทำงานรวมถึงมีการทดลองใช้งานจริง ช่วงบ่าย ผมได้รับงานในเรื่องให้หาเพลงมาประกอบงานตัดต่อ ค่ายตะลุยโลกวิทยาศาสตร์จำนวน 3เพลง หามาได้มีเพลง 1.ชื่อเพลง Brazil ศิลปิน Kenny G  เวลาเพลง 4.73 . 2.ชื่อเพลง Track 15 อัลบัมรวม Always Vol.1 เวลาเพลง 3.12 . 3.ชื่อเพลง Concertofor ศิลปิน Wynton Marsalis เวลาเพลง 4.08 น.        

เลิกงานเวลา 16.20 น.