เป้าหมายของแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป้าหมายนั้นจะมีระดับความต้องกันที่ทัดเทียมกัน บางครั้ง เมื่อเราวาดหวังเอาไว้มาก หากพลาดเป้าหมายหลายคนที่ไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงก็เสียดายถึงกับร้องไห้ไปก็มี แต่หลายคนสามารถทำใจได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราทำจนเป้าหมายนั้นกระจ่างชัด และเป็นดังที่หวัง หลายคนก็จะลิงโลด และประทับใจไปจนวันตาย แม้สิ่งที่สำเร็จนั้นจะล่มสลายไปตามกาลเวลาก็ตาม คนผู้ยังมีชีวิตอยู่ จะต้องพยายามทำสิ่งที่ท้าทายคือเป้าหมายเพื่อล่อใจเอาไว้ ชีวิตจะได้ไม่เป็นเช่นปลาตายที่ลอยไปตามน้ำ

เมื่อวานหัวใจของผมเต้นรุนแรงมาก เหมือนกับจะหลุดออกมาจากหน้าอก ผมพยายามสังเกตว่าหัวใจเต้นเป็นจังหวะอย่างไร และคิดทบทวนว่า ทำไมหัวใจถึงเต้นขนาดนี้ ผมก็พบว่า ผมได้เป้าหมายระหว่างทางอะไรบางอย่างแล้ว ระหว่างที่อยู่บนโลก internet เป้าหมายนี้รอมาเป็นแรมเดือน แม้ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายระยะไกลก็ตาม หรือเป็นเพียงขั้นบันไดหนึ่งก็ตาม อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องสำรองใจไว้เสมอว่า อย่าคิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราหวังเสมอไป โลกนี้พัวพันด้วยเครือข่ายโยงไยมากมาย เราคือปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จในเป้าหมายที่สามารถควบคุมได้ แต่อีกหลายปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เรามาดูกันต่อไป