ช่วยหนูแต่งกลอนหน่อยอาจารย์ให้แต่งร้อยบท เรื่องอะไรก็ได้

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

20 กันยายน 2013, 02:08:am »Aiezaza

=====

...ประสบการณ์ ข้าฯเคย เฉกเช่นครู
หลากหลายแนว เรียนรู้ พร่ำแนะสอน
จากประถม ปริญญา เคยต่อกร
มิพานพบ ภาพหลอน ดั่งเธอจาร

...คงเข้าใจ พลาดผิด ในบางสิ่ง
ใช่ติติง แต่ลองย้อน ยามรับสาร
หนึ่งร้อยบท อาจสั่งกลุ่ม ดำเนินการ
เพื่อฝึกงาน สานสัมพันธ์ กันต่อไป

...หากเป็นจริง ในสิ่ง ที่เธอสื่อ
ก็ฝากถือ กลอนนี้ ชี้ทางไสว
แด่คุณครู ข้าฯ เคารพ รักสุดใจ
คิดกระไร พึงคนึง ซึ่งเหมาะควร

...ชีวิตคน ใช่มีแต่ แค่เรื่องเดียว
พึงเข็ญเคี่ยว ให้ฝึก หลากกระสวน
แล้วค่อยมุ่ง โดดเด่น หลังทบทวน
ใช่รีบด่วน ยัดเยียด จนเกลียดกลัว

ประสบ ก. พบ, พบปะ, พบเห็น.  ประสพ [ปฺระสบ] น. การเกิดผล
ประสบการณ์ [ปฺระสบกาน] น. ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทําหรือได้พบเห็นมา.
พร่ำ [พฺรํ่า] ว. รํ่าไป, ซํ้า ๆ ซาก ๆ, บ่อย ๆ
จาร [จาน] ก. ใช้เหล็กแหลมเขียนลงบนใบลานหรือศิลาให้เป็นตัวหนังสือ
กระสวน น. แบบตัวอย่างสําหรับสร้างหรือทําของจริง 
เคี่ยวเข็ญ ก. บีบคั้นให้ได้รับความลําบาก; บังคับให้ทำงานให้มากขึ้น
ยัดเยียด ก. แออัดกันแน่น; ขืนหรือแค่นให้โดยผู้รับไม่เต็มใจรับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)