ຄຳຖາມປະຈຳບົດທີ 1

ບົດທົດສອບ

ວິຊາ: ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ                                                                                 ເວລາ 10 ນາທີ

1.     ຂໍ້ຄວາມໃດທີ່ບົ່ງບອກເຖິງການວັດຜົນທົ່ວໄປ?

ກ. ຊີ້ນໂລນີ້ພໍດີ

ຂ. ຊີ້ນໜັກສອງກິໂລກະລາມ

ຄ. ຊີ້ນໂລນີ້ງາມດີ

     2. ຂໍ້ຄວາມໃດແມ່ນການວັດຜົນການສຶກສາ ?

ກ. ທ້າວສົມຊາຍສອບເສັງໄດ້ເກຼດ B

ຂ. ທ້າວສົມຊາຍສອບເສັງໄດ້ທີດີ

ຄ. ທ້າວສົມຊາຍສອບເສັງໄດ້ທີ່ບໍ່ດີ

     3. ຂໍ້ໃດແມ່ນການປະເມີນຜົນທົ່ວໄປ ?

ກ. ຕັ່ງໜ່ວຍນີ້ຕັ້ງຢູ່ຫ້ອງຮັບແຂກ

ຂ. ຕັ່ງໜ່ວຍນີ້ຕັ້ງແໜ້ນໜາດີ

ຄ. ຕັ່ງໜ່ວຍນີ້ຕັ້ງຢູ່ບ່ອນນອນ

      4. ຂໍ້ໃດແມ່ນການປະເມີນຜົົົົົນການສຶກສາ ?

          ກ. ນາງ ຕິ່ງສອບກາງພາກໄດ້ 20 %

          ຂ.  ນັກສຶກສາປີທີ 3 ມີຈຳນວນ 35 ຄົນ

ຄ.  ກຸ່ມທີ 3 ມີຄະແນນຫຼາຍກວ່າກຸ່ມທີ 5

      5. ການວັດຜົນ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາມີການພົວພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບຫຍັງ ?

          ກ. ການຮຽນ-ການສອນ

          ຂ.  ວິທີສອນ ແລະ ເທັກນິກການສອນ

ຄ.  ນັກສຶກສາກັບນັກຮຽນ

      6. ຄຳເວົ້າໃນຂໍ້ໃດສະແດງເຖິງການວັດຜົນ ?

          ກ. ອອກມາດີ-ບໍ່ດີ

          ຂ.  ອອກມາເປັນຕົວເລກ

          ຄ.  ອອກມາເກັ່ງ-ບໍ່ເກັ່ງ

      7. ຄຳເວົ້າໃນຂໍ້ໃດບໍ່ສະແດງເຖິງການວັດຜົນ ?

          ກ. ອອກມາເປັນຕົວເລກ

          ຂ.  ອອກມາເປັນສັນຍາລັກ

          ຄ.  ອອກມາບໍ່ເປັນຕົວເລກ

  8. ທ້າວສຸບັນເຮັດຂໍ້ສອບຄະນິດສາດຜິດຫຼາຍຂໍ້ໂດຍສະເພາະເລກໂຈດ ມີຄວາມກົງກັບຂໍ້ໃດ ?

          ກ. ເພື່ອວິນິໄສ

          ຂ.  ເພື່ອພະຍາກອນ

          ຄ.  ເພື່ອປະເມີນຜົນ

      ­9. ຄຳວ່າ: “  ໂຮງຮຽນຈັດການຮຽນ-ການສອນໄດ້ມາດຕະຖານເຮັດໃຫ້ຜົນຂອງການຮຽນດີຂຶ້ນໝາຍຄວາມວ່າ      

          ຢ່າງໃດ ?

          ກ. ເພື່ອພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນ

          ຂ.  ເພື່ອປຽບທຽບການພັດທະນາການຮຽນຂອງນັກຮຽນ

          ຄ.  ເພື່ອປະເມີນຜົນ

      10. ຖ້າອາຈານຈັດການສອບເສັງສອງຄັ້ງຄື: ກ່ອນຮຽນ ແລະ ຫຼັງຮຽນພວກນ້ອງຄິດວ່າມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ?

           ກ່ຽວກັບການວັດຜົນການສຶກສາ ?

           ກ. ເພື່ອຄັດເລືອກ

           ຂ.  ເພື່ອປຽບທຽບພັດທະນາການ

           ຄ.  ເພື່ອເພື່ອຈັດຕຳແໜ່ງ

     11. ທ້າວສົມສີຮຽນເກັ່ງຄະນິດສາດ ກັບ ເຄມີ ເມື່ອຮຽນຈົບ, ລາວຄວນໄປຮຽນແພດສາດ, ການວັດຜົນນີ້ເພື່ອ

         ຈຸດປະສົງຫຍັງ?

           ກ. ເພື່ອປະເມີນຜົນ

           ຂ.  ເພື່ອພະຍາກອນ

           ຄ.  ເພື່ອຄັດເລືອກ

     12. ການວັດຜົນການສຶກສາຈະມີປະສິດທີພາບດີ ຫຼື ບໍ ນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຍັງ ?

           ກ.  ຫຼັກການ ແລະ ວິທີການ

           ຂ.  ຫຼັກການ ແລະ ການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ

           ຄ.  ວິທີການ ແລະ ຫຼັກການວັດທີ່ດີ

     13. ການວັດຜົນການສຶກສາບໍ່ຖືກກັບຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນ-ການສອນແລ້ວມັນຈະເປັນແນວໃດ ?

           ກ.  ມີປະໂຫຍດດີ

           ຂ.  ບໍ່ມີປະໂຫຍດ

           ຄ.  ມີປະໂຫຍດ

     14. ໃຊ້ເຄື່ອງມືວັດຊະນິດໃດກໍຄວນລະມັດລະວັງເຖິງດ້ານໃດ?

           ກ.  ດ້ານຈຳກັດ

           ຂ.  ດ້ານຄວາມຜິດພາດ

           ຄ.  ດ້ານ​ການ​ວັດ​ຜົນ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ວິຊາ ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

พยายามอ่าน + เดา ก็โอเคค่ะ ได้ในระดับหนึ่ง ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันค่ะ

เขียนเมื่อ 

เริ่มอ่านภาษาลาวได้แล้ว

เปลี่ยน Front ใช่ไหมครับ

เขียนเมื่อ 

มาเรียนและหัดแปลภาษาลาวกับอาจารย์ด้วยคนครับ...

บททดสอบ

วิชา : วัดและประเมินผล            เวลา 10 นาที

1.ข้อความใดที่บ่งบอกถึงการวัดผลทั่วไป?

ก.เนื้อ( ຊີ້ນ: ซิ้น)โลนี้พอดี

ข.เนื้อหนักสองกิโลกรัม

ค.เนื้อโลนี้งามดี

2.ข้อความใดคือการวัดผลการศึกษา?

ก.นายสมชายสอบ(เลื่อนชั้น)ได้เกรดB

ข.นายสมชายสอบเลื่อนชั้นได้ที่ดี

ค.นายสมชายสอบเลื่อนชั้นได้ไม่ดี

3.ข้อใดคือการประเมินผลทั่วไป?

ก.ตั่งตัว(ໜ່ວຍ: หน่วย)นี้ตั้งอยู่ห้องรับแขก

ข.ตั่งตัวนี้ตั้งแน่นหนาดี

ค.ตั่งตัวนี้ตั้งอยู่ที่นอน(ບ່ອນນອນ:บ่อนนอน)

4.ข้อใดคือการประเมินผลการศึกษา?

ก.นางติ่งสอบกลางภาคได้ 20%

ข.นักศึกษาปีที่ 3 มีจำนวน 35 คน

ค.กลุ่มที่ 3 มีคะแนนมากกว่ากลุ่มที่ 5

5.การวัดผลและประเมินผลการศึกษามีความสัมพันธ์(ການພົວພັນ:การพัวพัน)อย่างแน่วเหนียว(ສະໜິດແໜ້ນ:สนิทแน่น)กับอะไร?

ก.การเรียน-การสอน

ข.วิธีสอน และ เทคนิคการสอน

ค.นักศึกษากับนักเรียน

 

 *รบกวนอาจารย์ ช่วยขยายความหมายของคำนี้(ສອບເສັງ)หน่อยครับ

 

บันทึกนี้ขอแปล 5 ข้อก็แล้วกันนะครับที่เหลือไว้ให้ท่านอื่นช่วยแปลงบ้าง

เขียนเมื่อ 

ฟ้อนต์นี้ทำให้อ่านได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ แต่ก็ยังไม่เก่งขนาด "พี่หนาน" ค่ะ