ระบบการรักษาความปลอดภัย ตอนที่ 7

ระบบการรักษาความปลอดภัย ตอนที่ 7

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมจะมาพูดต่อจากตอนที่ 6 เรื่องข้อปฎิบัติการติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือและระบบน้ำดับเพลิง ครับ

        - เครื่องดับเพลิงแต่ละเครื่องจะต้องมี่น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 20 กิโลกรัม

        - เครื่องดับเพลิง ให้ติดตั้งสูงจากพื้นที่ทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และไม่เกิน 1.40 เมตร สามารถมองเห็นได้เด่นชัด หยิบใช้ได้ง่าย

        - ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชนิด และวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นชัดเจนติดไว้ ณ จุดติดตั้ง

        - จัดให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องดับเพลิง เช่น  การชำรุดสึกกร่อน แรงดันดภายในไม่น้อยกว่า 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง และเก็บผลไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

        - เครื่องดับเพลิง แบบมือถือทุกเครื่องจะต้องมีเครื่องหมาย หรือสัญญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใดใช้ดับไฟประเภทใด เครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์ต้องมีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

        - เครื่องดับเพลิงเพลิงจะต้องมีมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด หรือยอมรับ

ระบบน้ำดับเพลิง

ระบบท่อยืน

                     ระบบท่อยืน เป็นการติดตั้งระบบท่อน้ำ วาล์ว หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิงประกอบกัน อุปกรณ์ทั้งหมดถูกติดตั้งภายในอาคาร โดยมีตำแหน่งของหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงหรือที่เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง อยู่ในที่ที่ซึ่งสามารถต่อสายฉีดยังจุดที่เกิดเพลิงได้โดยง่ายเป็นจุดที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และสะดวกต่อการทำงานของพนักงานดับเพลิง

                      ระบบท่อยืนจะเป็นระบบที่สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อต่อระบบทั้งหมดเข้ากับระบบส่งน้ำ เช่น ถังเก็ยน้ำที่มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จากแหล่งจ่ายน้ำที่มีปริมาณเพียงพอในการฉีดน้ำดับเพลิงตามระยะเวลาที่ต้องการ

                        ในปัจจุบันส่วนใหญ่ จะต้องติดตั้งท่อยืนและเตรียมสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือ 40 มิลลิเมตร ( 1  1/2 นิ้ว) สำหรับในอาคาร และใช้หัวต่อฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 65 มิลลิเมตร ( 2  1/2 นิ้ว ) สำหรับพนักงานดับเพลิงหรือผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้ว

หัวต่อฉีดน้ำดับเพลิง

        - ควรอยู่ในระยะที่สามารถต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงได้ครอบคลุมทั้งอาคาร

        - ตำแหน่งของหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง จะต้องอยู่ในระยะที่บุคคลเข้าถึงได้โดยง่ายทุกทิศทางและโดยทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง และอยู่สูงจากพื้นไม่เกินกว่า 1.5 เมตร (5ฟุต)

       - ตำแหน่งของหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง จะต้องเป็นหัวต่อสวมเร็วชนิดตัวเมีย ขนาด 2  1/2 นิ้ว

ข้อต่อสายส่งน้ำดัลเพลิง

        - ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงเข้าอาคารและภายในอาคารเป็นแบบเดียวกันหรือขนาดเท่ากันกับที่ใช้ในหน่วยงานดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่นนั้น การติดตั้งมีสิ่งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากยานพาหนะเหรือสิ่งอื่น 

         - ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงและกระบอกฉีดที่ใช้ฉีดเพลิงทั่วไป เป็นแบบเดียวกันหรือขนาดเท่ากันกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการในทางราชการในท้องถิ่นนั้น ซึ่งสามารถต่อเข้าด้วยกันได้ และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์

          ตู้เก็บสายและอุปกรณืต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะบรรจุอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่สายฉีดน้ำดับเพลิง  วาล์วน้ำ หัวฉีด ได้อย่างเพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน

สายฉีดน้ำดับเพลิง

           สายฉีดน้ำดับเพลิงมีความยาวหรือต่อกันมีความยาวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงได้มีใช้ทั่วไป 2 แบบ

           - สายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดสายยาวแบบล้อหมุน (Hose  Reel)

           - สายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดพับ (Hose rack)

หัวรับน้ำดับเพลิง

           - ควรมีหัวรับน้ำดับเพลิงจากภายนอกอาคาร ขนาด 2  1/2 นิ้ว โดยมี วาล์วกันกลับ (Check  Valve) ในระบบท่อน้ำและไม่ให้มี Valve ปิด-เปิด ในระบบท่อน้ำของหัวรับน้ำดับเพลิง

               ครับ สำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับ สำหรับพรุ่งนี้พบกับ ตอนที่ 8 เกี่ยวกับ การใช้ลิฟต์ และการช่วยเหลือผู้โดยสารออกจากลิฟต์ในกรณีฉุกเฉิน ครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานอาคารสถานที่คณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 54872, เขียน: 17 Oct 2006 @ 08:20 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 23:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)