ในวันที่ 2 ช่วงเช้ามีกำหนดการประชุมแนวทางและกิจกรรมส่งเสริมการให้ที่แต่ละโรงเรียนจะดำเนินการ  พร้อมทั้งนำเสนอแต่ละโรงเรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมทบทวนหลังปฏิบัติงาน ( AAR-After Action Review)

       ช่วงเช้า ได้ตั้งคำถามชวนคิดว่า จะยกระดับการให้เพื่อสังคมในโรงเรียนต่อไปอย่างไร ให้คุณครูแต่ละโรงเรียนจับกลุ่มคุยกันเพื่อตอบคำถามว่า  สิ่งที่อยากจะกลับไปทำในการส่งเสริมการให้เพื่อสังคมในโรงเรียน พร้อมทั้งบอก ขั้นตอนและวิธีการการดำเนินงาน และให้ตัวแทนมานำเสนอในที่ประชุมใหญ่ ทุกคนได้นำเสนอกิจกรรมที่ตนดำเนินงานอยู่ และแผนงานที่จะดำเนินกิจกรรมในปีหน้า มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น

โรงเรียนประสานมิตร  โครงการจริยธรรม ได้แก่ การไหว้การแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน  การเข้าแถวอบรมจริยธรรม และ การเดิน การใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างมีสติ

โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม

 •  กิจกรรมรวมใจสู่ตู้ออม
 •  กิจกรรม Kids Volunteer
 •  กิจกรรมห้องเพื่อนเด็ก

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จัดตั้งชุมนุมปันน้ำใจให้สังคมในปีการศึกษา ๒๕๕๐

โรงเรียนบางลี่วิทยา หนังสือการ์ตูนเพื่อน้อง

โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ค่ายยุวชนอาสาพัฒนา (จากโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ)

 1.   รักษาความสะอาด
 2.   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 3.   ประชาธิปไตย
 4.   ประหยัดอดออม
 5.   ประพฤติยึดหลักศาสนา
 6.   จรรยามารยาทงาม
 7.   จราจรดี มีวินัย
 8.    ตรงเวลา
 9.    เข้าแถวก่อน-หลัง
 10.   ยึดข้อบังคับสถานศึกษา เลือกคบมิตรไม่ติดยา

โรงเรียนวัดตำหรุ

 • ขยายผลการประชุมครูและนักกิจกรรมส่งเสริมการให้เพื่อสังคม
 • โครงการเรารักต้นไม้

โรงเรียนเพลินพัฒนา

 • อบรมเรื่องแนวคิดการให้กับสภาครอบครัว ห้องเรียนพ่อแม่ และคุณครูทุกช่วงชั้น
 • วันต้นไม้ของครอบครัวเพลินพัฒนา ครั้งที่ ๒
 • สนับสนุนกิจกรรมการให้กับผู้ปกครอง เน้นจัดกิจกรรมกับชุมชนข้างเคียง
 • มูลนิธิประภาคารปัญญา, ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก - เสนอให้พี่ชั้นมัธยมจัดกิจกรรมให้น้องๆ เช่น ออกร้านหนังสือมือสองน้องพี่ในงาน Book for Gift (21-22 ธ.ค. 2549)

โรงเรียนวัดพรหมสาคร กิจกรรม ทำความดีเพื่อพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙   

       เมื่อจบการนำเสนอ เราได้ออกแบบกระบวนการช่วงนี้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจับคู่ อาจเป็นคู่ 2 คู่ 3 คู่ 4 ได้ซักถามในกิจกรรมที่ตนสนใจ ให้เวลา 30 นาที และเมื่อกลับมาเจอกันอีกที พบว่าเกิดการรวมกลุ่มด้วยความสมัครใจ มีการกำหนดการเข้าร่วม 2 กิจกรรม โดยทุกโรงเรียนพร้อมเพรียงสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ (8 โรงเรียน)ได้แก่

  1. กิจกรรมโครงการเรารักต้นไม้ ของโรงเรียนวัดตำรุ  สมุทรปราการ  ชักชวนกันปลูกต้นไม้ที่ป่าชายเลน มีกำหนดในช่วงปิดเทอมใหญ่ ปี 2550
  2. กิจกรรมหนังสือการ์ตูนเพื่อน้อง โดยการอบรมการวาดการ์ตูน1 วันและอีกวันจะนำหนังสือการ์ตูนที่ได้มอบให้เด็กที่กำพร้าจากเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุ มีกำหนดจัดกิจกรรมนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งถือว่าเป็นเดือนแห่งความรัก

       ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมทบทวนหลังปฏิบัติงาน ( AAR -After Action Review) ทุกคนได้สะท้อนดังนี้

 • ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการให้เพื่อสังคมในบริบทที่หลากหลาย
 •   สามารถนำความรู้ที่ได้ใน workshop ครั้งนี้ไปปรับใช้ในโรงเรียนของตน
 • อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกในครั้งต่อไป และจะพาโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมใน workshop ครั้งหน้า
 • ได้รู้จักโครงการส่งเสริมการให้เพื่อสังคม มูลนิธิกองทุนไทย เพิ่มมากขึ้น (www.Give2all.com)
 • ได้รูปแบบการออกแบบกิจกรรมเพื่อจะนำไปใช้ในกิจกรรมโรงเรียนของตน
 •   ได้เพื่อนมากขึ้น พบกัลยาณมิตร
 • อยากให้มีการดูงานตามโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  

มาดูภาพบรรยากาศในวันที่ 2

 

ฟังเพื่อนๆ นำเสนออย่างตั้งใจ

 

ขอโชว์หนังสือที่เด็กทำเองหน่อยคะ

เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน