คณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานเรื่องการจดทะเบียนการเกิดในประเทศไทยคือใคร ?

คณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานเรื่องการจดทะเบียนการเกิดในประเทศไทย
เป็นความร่วมมือระหว่างภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคองค์กรอิสระ เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ทั้งในด้านข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนการเกิด

          จนถึงปัจจุบัน มีหลายคนอาสามาทำงานนี้ กล่าวคือ (๑) นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา อนุฯเด็ก (๒) รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา  สายสุนทร มธ. (๓) นายสุรพงษ์ กองจันทึก สภาทนายความ (๔) นายมานะ งามเนตร NHRC (๕) นายพิชญ์ รอดแสวง NHRC (๖) นายกานต์ เสริมชัยวงศ์ IRC (๗) นางสาวดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล สภาทนายความ (๘) นางสาวสรินยา กิจประยูร สนง.ธรรมสติ (๙)  นายชุติ งามอุรุเลิศ สนง.ธรรมสติ (๑๐) นางสาวปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว สภาทนายความ (๑๑) นางสาวทิชา นพรัตน์เขต IRC (๑๒) นางสาวนันทพร มาสุภาพ IRC (๑๓) นางสาวชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง มธ. (๑๔) นางสาวบงกช นภาอัมพร มธ. และ (๑๕) นายอดิศร เกิดมงคล ครพ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานประชุมของคณะทำงานฯ

คำสำคัญ (Tags)#การจดทะเบียนการเกิด#การร่วมทุนทางปัญญาเพื่อสังคม

หมายเลขบันทึก: 54863, เขียน: 17 Oct 2006 @ 00:05 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 13:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)