ในการเดาความหมายภาษาอังกฤษเราสามารถเดาจากกลุ่มคำที่เป็นตัวอย่างได้ คำตามหลังคำต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างได้เช่น

  for example,  for instance,  

  such as , including , especially , like , include 

       ตัวอย่างประโยคเช่น

   

       1. The mass media, such as radio and television, have a powerful influence upon people.

        เราอาจไม่ทราบว่า mass media  แปลว่า อะไร แต่เราสามารถเดาได้จากคำที่ตามหลัง such as มันคือ วิทยุและโทรทัศน์ (radio and television) ดังนั้น  mass media   จึงหมายถึงสื่อมวลชนนั่นเอง  

     

       2. The debris in the stadium stands included numerous paper cups, ticket  stubs, and cigarette butts.

               เราอาจไม่ทราบว่า debris  แปลว่าอะไร แต่เราสามารถเดาได้จากคำที่ตามหลังคำว่า included ซึ่ง มีถ้วยกระดาษ(paper cups) หางตั๋ว (ticket  stubs) และก้นบุหรี่ (cigarette butts)  ดังนั้น   น่าจะแปลว่าสิ่งที่ไม่ใช้  ขยะและหรือสิ่งปฏิกูลนั่นเอง          

  คงพอจะเดาได้ไหมครับ เริ่มง่วงนอนแล้ว วันนี้เป็นช่างภาพให้รุ่นพี่ที่รับปริญญาเอกภาษาอังกฤษ อยากดูรูปพี่ปริญญาเอกไหมครับ          

  

Smiley Grad 4

  <div style="text-align: center">Smiley Grad 5</div>   <p align="justify">  ข้อมูลบางส่วนจาก อ่านภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผลHow to Become an Efficient Reader.

</p>