หลักการและเหตุผลของโครงการวิจัย

การบรรลุผลในการแก้ไขปัญหาให้กลุ่มเป้าหมายที่ประสบภัย ได้เข้าถึงสถานะบุคคลตามกฎหมายของตนเองได้นั้น ดูเหมือนจะเทียบไม่ได้กับกองปัญหาที่ใหญ่โตและนับวันจะเพิ่มทวีขึ้นจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกขณะ

            ภายหลังจากที่ฝ่ายต่างๆ ซึ่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการไร้เอกสารพิสูจน์ตน รวมถึงปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงสถานะทางกฎหมายที่ถูกต้องของบุคคลในพื้นที่ประสบภัย อันนำไปสู่ปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ อันพึงมีได้นั้น  ความพยายามในการให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ดำเนินเรื่อยมาเป็นลำดับ ตลอดช่วงเวลาปีเศษที่ผ่านมา ทั้งในรูปของการสำรวจบันทึกข้อมูล  การประสานงานทางทะเบียนกับฝ่ายปกครอง รวมถึงการจัดประชุมเพื่อหาทางออกในเชิงนโยบายกับส่วนราชการและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

            อย่างไรก็ตาม การบรรลุผลในการแก้ไขปัญหาให้กลุ่มเป้าหมายที่ประสบภัย ได้เข้าถึงสถานะบุคคลตามกฎหมายของตนเองได้นั้น ดูเหมือนจะเทียบไม่ได้กับกองปัญหาที่ใหญ่โตและนับวันจะเพิ่มทวีขึ้นจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกขณะ ดังข้อเท็จจริงที่ปรากฏในฐานข้อมูลขององค์กรเอกชนหลายองค์กรซึ่งเข้าไปบันทึกรวบรวมไว้ก่อนหน้า

            ด้วยเหตุนี้ ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงเห็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ในการสำรวจสถานการณ์ของปัญหาโดยการวิเคราะห์ในเชิงลึก จากฐานข้อมูลที่หลายฝ่ายได้ร่วมกันจัดทำไว้แล้ว และเพิ่มเติมจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เพื่อให้เห็นปัญหาสถานะบุคคลในภาพรวมของประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ประสบภัย  โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงสถานะบุคคลตามกฎหมายได้ ทั้งที่เกือบทั้งหมดมีกฎหมายและนโยบายรองรับอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อจะได้ร่วมกันกำหนดแนวคิดและวิธีการจัดการสถานการณ์ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป

-----------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการวิจัยสถานการณ์ด้านสถานะและสิทธิในพื้นที่สึนามิฯ

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนการเรียนรู้#การจัดการปัญหา

หมายเลขบันทึก: 54852, เขียน: 16 Oct 2006 @ 22:37 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)