วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยฯ

  ติดต่อ

๑.    เพื่อสำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์ข้อเท็จจริงด้านสถานะบุคคลของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ

 

๒.    เพื่อกำหนดแนวคิดและวิธีการจัดการสถานการณ์ปัญหาความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ตลอดจนปัญหาการขาดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อันเกิดจากความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ตามแนวทางของยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

 

      ๓.  เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาเสนอแนะ ต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเป็นไปได้ในการผลักดันร่างแผนปฏิบัติการเข้าสู่คณะรัฐมนตรี เพื่อสร้างกฎเกณฑ์และนโยบายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

--------------------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการวิจัยสถานการณ์ด้านสถานะและสิทธิในพื้นที่สึนามิฯ

หมายเลขบันทึก: 54854, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:07:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กระบวนการเรียนรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)