เครืีองหมายจุดไข่ปลากับ MS Word

บุญเลิศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เครื่องหมายจุดไข่ปลา หรือ Ellipsis / Ellipses Points เป็นเครื่องหมายวรรคตอนประเภทหนึ่งที่ใช้ละข้อความบางส่วนที่ยกมาอ้างอิง หรือแสดง เนื่องจากเห็นว่าเป็นข้อความที่ไม่จำเป็นหรือไม่สำคัญ รวมทั้งอาจจะใช้เพื่อแสดงการพูดไม่จบความหรือพูดตะกุกตะกัก1

เครื่องหมายจุดไข่ปลา จะมีลักษณะการพิมพ์ด้วย จุดสามจุดเรียงต่อกัน ดังนี้

จุดไข่ปลา

อย่างไรก็ตามในการพิมพ์ด้วย Word Processor หากพิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์ full stop สามครั้งต่อเนื่อง โปรแกรม Word Processor อย่าง MS Office และ OpenOffice.org / LibreOffice จะแปลง "จุดสามจุด" เป็นอักขระพิเศษรหัสเดียวอัตโนมัติ

จุดไข่ปลา

จากภาพข้างต้น จุดไข่ปลาของบรรทัด เกิดจากการพิมพ์ "จุดสามจุด" เรียงกัน (โดยไม่เว้นวรรค) และเมื่อเคาะช่องว่างหลังจุดสุดท้ายหรือกดปุ่ม Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ โปรแกรม Word Processor จะแทนที่ "จุดสามจุด" เป็น "สัญลักษณ์พิเศษ 1 อักขระ" ให้อัตโนมัติ สังเกตได้ว่าเมื่อมีการเลือก (Highlight) จะปรากฏแถบสีคลุมทั้งสามจุด

ในขณะที่ "จุดไข่ปลา" แถวที่สอง ใช้หลักการพิมพ์แบบเดียวกัน แต่ใช้คำสั่ง Undo เพื่อยกเลิกการแทนที่ด้วย "สัญลักษณ์พิเศษ" จึงเป็นการแสดงผลด้วย "จุดสามจุด" ดังเดิม ซึ่งสามารถเลือกทีละจุดได้

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การใช้เครื่องหมายวรรคตอน มีพัฒนาการตามเครื่องมือที่ใช้งาน การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ผู้พิมพ์ยังคงต้องกดแป้นจุดสามครั้ง ซึ่งจะถือว่ามี 3 อักขระ แต่ในการพิมพ์ด้วย Word Processor ที่มีระบบการตัดคำอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการตัดคำผิดพลาด คือ ตัดจุดใดจุดหนึ่งแยกออกจากกัน ระบบจึงแปลง "จุดสามจุด" เป็นลักษณะพิเศษเพียง 1 อักขระ  โดยการแทนที่ของ Word Processor นี้จะปรากฏในคำสั่ง AutoCorrect ดังนี้

จุดไข่ปลาแบบสัญลักษณ์พิเศษ

-------

แหล่งข้อมูล

1 สมศีล ณานวังศะ. เครื่องหมายวรรคตอน: วิธีใช้และวิธีพิมพ์.  หนังสือแบบตัวพิมพ์ไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

548592

เขียน

18 Sep 2013 @ 08:36
()

แก้ไข

18 Sep 2013 @ 08:36
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก