การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ตอนที่ 2/4


ตอนที่ 2 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic  PlanningProcess)  

           กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic PlanningProcess) เป็นศาสตร์และศิลป์ ในการดำเนินการ ซึ่งอาจมีความซับซ้อนและยากต่อการเข้าใจ  จึงต้องคิดอย่างเป็นระบบในการกำหนดกรอบของความเป็นองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจส่วนต่างๆ ของการวางแผนกลยุทธ์และสามารถมองเห็นภาพทั้งองค์กรในมุมมองที่เหมาะสม   การวางแผนกลยุทธ์มีส่วนประกอบสำคัญ  ดังต่อไปนี้

1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ( Environment Analysis)  ซึ่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

              1.1 สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environmental) จะประกอบด้วยปัจจัยที่อยู่ภายนอกองค์กร ซึ่งอาจแยกเป็น 2  ระดับ
                1) สภาพแวดล้อมทั่วไป   ประกอบด้วย อิทธิพลทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ   เทคโนโลยี   อิทธิพลจากนานาประเทศ เป็นต้น
                 2) สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน  ประกอบด้วย ผู้รับบริการ  คู่แข่งขัน  ผู้ขายวัตถุดิบ  แรงงาน  กฎระเบียบ   หุ้นส่วน

              1.2 สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environmental) ปัจจัยสำคัญภายในองค์กร ประกอบด้วยเจ้าของ/ผู้ถือหุ้น  ผู้บริหาร  คณะกรรมการบริหาร  ลูกจ้าง  วัฒนธรรมในองค์กร  เป็นต้น

           สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นขั้นตอนที่สำคัญของการวางแผนกลยุทธ์  ที่จะทำให้การกำหนดกลยุทธ์มีความถูกต้องและเหมาะสม ปัจจัยแต่ละส่วนเอื้ออำนวยหรือขัดขวางการดำเนินงานขององค์กร

                                     

 

                                                                                  

                        ภาพที่ 1 ตัวอย่าง รูปแบบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม( Environment Analysis

 

หมายเลขบันทึก: 548149เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2013 11:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กันยายน 2013 11:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี