สาระน่ารู้จากส่วนอำนวยการ

paka
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

               ครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของทุก ๆ งานในส่วนอำนวยการ ไม่ว่าจะเป็นงานการเงิน งานพัสดุ งานธุรการ เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของสำันักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการติดต่องานจากงานการเงิน งานพัสดุ งานธุรการ โดยเราไ้ด้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างดี ส่วนอำนวยการต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากการที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปนั้น ส่วนอำนวยการได้จัดทำเอกสารสรุปเป็นสาระน่ารู้จากส่วนอำนวยการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สามารถเข้าไปดูเพื่อซ้อมความเข้าใจ หรือใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานได้จาก website reo14.go.th เข้าไปที่สาระน่ารู้จากส่วนอำนวยการ ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้

 การกรอกแบบฟอร์มแจ้งความต้องการใช้พัสดุ
 การเขียนหนังสือราชการที่ดี
 การเบิกคชจ.ในการเดินทางไปราชการ
 การยืมเงินและการส่งใช้หนี้เงินยืม
 คู่มือการปฏิบัติงารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือการเลื่อนขึ้นเงินเดือน
 การส่งมองานจ้าง
 การเขียนหนังสือราชการภายนอกที่ดี

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บอกเล่าเก้าสิบ

คำสำคัญ (Tags)#สาระ#น่ารู้

หมายเลขบันทึก: 547411, เขียน: 04 Sep 2013 @ 16:23 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์มาก.....

หมายเหตุ ผ้าม่าน น่าสงสารจัง