พึ่งตนเองนั่นล่ะดี

เราเป็นครู ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ  

ใบประกอบวิชาชีพมีวันหมดอายุ และต้องต่ออายุก่อนหมดอายุ 180 วัน

 

ดังนั้น ครูทุกท่านต้องสำรวจวัน เวลาในใบประกอบวิชาชีพของตนเองด้วย

เช่น  อายุของใบประกอบวิชาชีพของครูอ้อย จะหมด 8 ธันวาคม 2557  ดังนั้น  ครูอ้อยจะต้องขอยื่นเรื่อง ก่อน 180 วัน คือ  ประมาณ เดือน มิถุนายน 2557 ครูอ้อยต้องทำเรื่องขอต่ออายุได้แล้ว  

 

จะได้ไม่ผิดระเบียบ  และเป็นคนที่พึ่งพาตนเอง

 

อย่าไปหวัง คนอื่นจะมาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)ความเห็น (0)