พานักศึกษาบ้านคลองปีกนกมาเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 พานักศึกษาบ้านคลองปีกนกมาเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดเขานกกระจิบ จ.ราชบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศ.ร.ช.บ้านคลองปีกนก กศน.ตำบลท่าทรายความเห็น (0)