พานักศึกษายุวกาชาดไปสภากาชาดไทย

วันที่ 8 สิงหาคม 2556 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครพานักศึกษามาสภากาชาดไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่วนนักศึกษาบ้านคลองปีกนกก็เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศ.ร.ช.บ้านคลองปีกนก กศน.ตำบลท่าทรายความเห็น (0)