ปัจจุบันการรับข่าวสารผ่าน feed ทำให้ผู้ใช้สะดวกมากขึ้นในการรับข่าวสารข้อมูลใหม่ ๆ โดยไม่ต้องไปดูที่เว็บนั้นเพื่อตรวจสอบข่าวใหม่เป็นระยะ  Firefox ซึ่งเป็นบราวเซอร์ที่กำลังได้รับความนิยมมากได้มีส่วนเพิ่มเติม (extension) สำหรับ การอ่าน feed ชื่อว่า sage

ซึ่งสำหรับการติตตั้ง sage ใน Firefox นั้นทำได้ง่ายมากโดยการไปที่ Tools >  Extensions 

แล้วให้คลิกขวาที่ Get More Extensions แล้วเลือก sage

ตัวอย่างการใช้ sage ใน Firefox ได้แสดงไว้ในภาพข้างล่างนี้