ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสังคม


          คศน. ฟอรั่ม เชิญผมไปพูดเรื่อง ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสังคม เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๕๖

          จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่ 

          ผมพูด ๗๕ นาที มีเวลาเสวนา ๔๕ นาที ในการเสวนามีคนถามว่า ที่ผมพูด เน้นผู้นำที่ลงมือทำ แล้วผู้นำทางความคิดมีไหม ตอนเสวนาไม่ได้บันทึกเสียงลงใน ppt ผมจึงขอนำความเป็นเรื่องนี้มาบันทึกไว้ ว่า ผู้นำทางความคิดอย่างที่มีในสมัยอดีตจะมีได้ยากขึ้นทุกๆ วัน ด้วยนิสัยคนสมัยใหม่ที่ถือตนเองเป็นที่ตั้ง ดัง บันทึกนี้ แต่ความเห็นนี้อาจผิดก็ได้ เพราะในสมัยใหม่ การสื่อสารมีพลังมาก คนที่ต้องการตั้งตนเป็นศาสดา เผยแพร่ลัทธิของตนในคนวงกว้างง่ายกว่าสมัยก่อน

          แต่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยคนจำนวนมาก หรือโดยคนส่วนใหญ่ ต้องไม่ยึดมั่น เชื่อ “ผู้นำทางทฤษฎี” โดยไม่ผ่านการทดสอบโดยการปฏิบัติ เพราะทฤษฎีผิดได้ง่าย หากไม่ผ่านการพิสูจน์เสียก่อน ไม่ควรเชื่อทฤษฎี คือต้องยึดหลักกาลามสูตร

 

วิจารณ์ พานิช
๒๒ ก.ค. ๕๖

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ