จัดอันดับ เว็บ ของมหาวิทยาลัย

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะมหาวิทยาลัยไทยด้วยกันเอง มหาวิทยาลัยที่อันดับดีขึ้น เมื่อเทียบกับอันดับเมื่อเดือนมกราคม 2556 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จากอันดับ 4 ประเทศไทยขึ้นเป็น 2 และอันดับโลกจาก 384 ขึ้นเป็น 281) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยนเรศวร (จากกลุ่ม 10+ ของประเทศไทย ขึ้นมาเป็นอันดับ 5และ 9 ตามลำดับ) มหาวิทยาลัยที่อันดับในประเทศคงเดิมคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกนั้นอันดับไม่ดีขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

จัดอันดับ เว็บ ของมหาวิทยาลัย

รศ. ดร. มงคล รายะนาคร ส่ง อีเมล์ มีข้อความต่อไปนี้

ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 2556 สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ดำเนินการโดย Cybermetrics Lab ประเทศสเปน ซึ่งเดิมเคยใช้ชื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกว่า Webometrics Ranking of World Universities และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น Ranking Web of Universitiesได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ของปี ค.ศ. 2013 ฉบับJuly 2013 ปรากฏผลที่น่าสนใจ ดังนี้

 Top 10 of the World : 1) Harvard U 2) MIT 3) Stanford U 4) U of California Berkeley 5) UCLA 6) U of Washington 7) U of Michigan 8) Cornell U 9) U of Minnesota 10) U of Pennsylvania

Top 10 of Asia : 1) National U of Singapore (NUS) 2) Tsinghua U China 3) U of Tokyo 4) National Taiwan U 5) Peking U 6) Zheijiang U (National Che Kiang U) 7) Wuhan U 8) Shanghai Jiao Tong U 9) Fudan U (Shanghai Medical U) 10) Seoul National U

 Top 10 of South East Asia : 1) NUS 2) Chulalongkorn U (CU) 3) Chiang Mai U (CMU) 4) Mahidol U (MU) 5) Nanyang Technological U (NTU) 6) Universiti Sains Malaysis (USM) 7) Kasetsart U (KU) 8) King Mongkut’s Instiute of Technology Ladkrabang (KMITL) 9) Prince of Songkla U (PSU) 10) Khon Kaen U (KKU)

 Top 10 of Thailand (with SE Asia/Asia/World Ranks) : 1) CU (2/27/217) 2) CMU (3/39/281) 3) MU (4/40/288) 4) KU (7/69/412) 5) KMITL (8/80/445) 6) PSU (9/84/462) 7) KKU (10/89/481) 8) King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) (13/108/546) 9) Naresuan University (NU) (15/123/605) 10) Thammasat U (TU) (20/150/677)

 

เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะมหาวิทยาลัยไทยด้วยกันเอง มหาวิทยาลัยที่อันดับดีขึ้น เมื่อเทียบกับอันดับเมื่อเดือนมกราคม 2556 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จากอันดับ 4 ประเทศไทยขึ้นเป็น 2 และอันดับโลกจาก 384 ขึ้นเป็น 281) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยนเรศวร (จากกลุ่ม 10+ ของประเทศไทย ขึ้นมาเป็นอันดับ 5และ 9 ตามลำดับ) มหาวิทยาลัยที่อันดับในประเทศคงเดิมคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกนั้นอันดับไม่ดีขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

 ทั้งนี้เกณฑ์ในการจัดอันดับ Ranking Web of Universities ประกอบด้วยVisibility (50%) และ Activity (50%) โดย Activity ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่เรียกว่า Presence, Openness และ Excellence ในสัดส่วนน้ำหนักที่เท่ากัน ดังมีรายละเอียดปรากฏที่เว็บลิงค์ต่อไปนี้

http://www.webometrics.info/en/world

 

ผมจึงขอส่งอีเมล์เรื่องนี้มายังอาจารย์ เพื่อกรุณาพิจารณานำลงบล็อกสภามหาวิทยาลัย เพื่อ ลปรร. ในวงการมหาวิทยาลัยของไทยเราต่อไป ตามที่อาจารย์จะเห็นสมควรด้วย จะขอบคุณมาก

 

มงคล รายะนาคร

วิจารณ์ พานิช

๑๕ ส.ค. ๕๖

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ.  กำลังจะหาข้อมูลนี้มาประกอบข้อมูลในฝ่ายอยู่พอดีค่ะ

nimanong
IP: xxx.172.129.175
เขียนเมื่อ 

น่ายินดีกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่