โครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการจักสานในเขตภาคกลาง

                   วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เข้าร่วมการเสวนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคกลางจัดโดยมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา โดยมีกลุ่มจาก อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอเสนา  และอำเภอบางบาล การดำเนินการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนับสนุนโดยเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                

                

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานครูลักษณ์ความเห็น (2)

สบายดีนะครับ

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมโครงการดีมีประโยชน์นะคะ...