กศน.ตำบลหนองแปนจัดอบรมโครงการบ้านหลังเรียน To Be Number One และอบรมนักข่าวชุมชน(สารท้องถิ่น)ให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน       เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ผมได้ไปร่วมและรับทราบงานป้องกันภัยยาเสพติดของ กศน.ตำบลหนองแปน จำนวน ๒ โครงกา ร คือ (๑)การอบรมโครงการบ้านหลังเรียน To Be Number One มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนจำวน ๕๐ คนจาก ๖ โรงเรียน เป็นการขยายผลการเรียนรู้ไปสู่ ๖ พื้นที่ในตำบลหนองแปน (๒)โครงการอบรมนักข่าวชุมชน(สารท้องถิ่น)ให้กับเด็กและเยาวชนบ้านหนองแปนโดยมี อบต.หนองแปน ผู้นำชุมชน หน่วยงานปกครอง หน่วยงานสาธารณสุข ตำรวจและโรงเรียนร่วมมือกันให้ความรู้ป้องกันภัยยาเสพติดเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยยาเสพติดในชุมชน

       บ้านหลังเรียน และ ชมรม To Be Number One นับเป็นการเรียนรู้ที่นำไปสู่การป้องกันภัยยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี กลไกหลักอย่าง กศน.ตำบลซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนได้ช่วยประสานงานและดำเนินการในเรื่องนี้ นับเป็นตัวอย่างที่ดีครับ


และโครงการอบรมนักข่าวชุมชน(สารท้องถิ่น)

เด็กและเยาวชน คือ อนาคตของชาติ...ช่วยกันทำให้เป็นอนาคตที่ดีครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน zzzzzความเห็น (0)