เนื่องจากเกิดจำเป็นที่ต้องใช้ tool ตัวหนึงที่สามารถ apply รูปแบบต่างๆของ text ไม่ว่าจะทำตัวหนา ตัวเอียง ทำตัวอักษรให้มีสี แต่เนื่องจาก HTML มีแค่ textarea เท่านั้น จึงได้มีโอกาสใช้ tool ตัวนึงที่ชื่อว่า FCKeditor ซึ่งสามารถรองรับความต้องการใช้งานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมี document ที่ถูกรวบรวมอย่ใน Wiki

link เชื่อมต่อไปยัง FCKeditor http://www.fckeditor.net/  คู่มือการใช้งาน http://wiki.fckeditor.net/

 นอกจากนี้ยังมี tools ต่างๆ อีกมากมายทั้งฟรีและเสียตังค์ แต่ก็ยังไม่เคยลอง เช่น Textarea Rich http://www.textarearich.com/ 

แต่ถ้าใครสนใจก็เข้าไปค้นหารายละเอียดได้ที่ http://www.htmlarea.com/