ลำไย : ชุมชนคนสนใจเรื่องลำไย ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

https://www.facebook.com/groups/www.longankipqew/

หรือ

http://www.gotoknow.org/dashboard/home/#/posts/545415/edit

สาวน้อยใจดี นู๋ยุ้ยแก้มตุ่ย

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000397078840

การทำสวนลำไย หรือสวนผลไม้ต่างๆ นั้น ไม่มีสูตร หรือสารเคมีบรรจุึเสร็จใดๆ ที่สามารถใช้ได้ผลดีกับทุกสวน ทุกๆ ท้องถิ่นในประเทศไทยหรอก...ค่ะ  

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสวน ประกอบกับความรู้ความเข้าใจในวิธีการดูแลของเจ้าของสวน  

หากเจ้าของสวนเข้าใจเรื่องสรีรวิทยาของพืชที่เราจะปลูก  ได้ดูแลเขาอย่างดีให้เติบโตไปอย่างเป็นไปธรรมชาติ เขาก็จะให้ผลผลิตที่ดีแก่เราเอง  

แต่ถ้าหากเราต้องการให้เขาให้ผลผลิตที่ผิดไปจากธรรมชาติ  เช่นพยายามกำหนดให้เขาออกผลผลิตนอกฤดู  เรา่จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้วิธีตามปกติ หรือวิธีการการควบคุมการเจริญเติบโตพืช  รวมไปถึงการใช้ปุ๋ย หรือสารเคมีอื่นๆ ตามที่เราต้องการได้

สวนของเกษตรกรใช้เวลามาเกือบตลอดชีวิต.....ดูแลมาด้วยตัวเอง  ดังนั้นเกษตรกรจึงควรเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการที่ตนเองคิดว่าถูกต้องที่สุด....ด้วยตัวเอง  ต้องพร้อมที่จะยอมรับผลที่จะตามมา ไม่ว่าจะเป็นผลดี หรือผลเสีย

สวนของเกษตกรจึงไม่ใช่ที่ทดลองวิธีการ ยา หรือสารเคมี  ไม่ว่าจะเป็นสูตรสำเร็จ หรือสูตรมหัศจรรย์ที่ไหนของใคร.....ทั้งสิ้น  

ดังนั้นถ้าเกษตรกรได้ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการปลูก การดูแ่ล หรือเลือกใช้สารเคมี หรือยาของกลุ่มใด หรือบริษัทใดไปแล้ว ใช้ได้ผลดี ก็่ขอร่วม....ดีใจด้วย  

แต่้ถ้าหากเลือกใช้แล้ว เกิดความผิดพลาด ก็ไม่ควรจะไปตำหนิ  หรือต่อว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเหล่านั้นเลย..ค่ะ

อย่าโทษคนอื่น เพราะจุดสำคัญทีั่สุด คือ....เราเป็นคนเลือกใช้วิธีการนั้นเอง...ค่ะ

เคยได้มีโอกาสรับฟังเต็ม 2 หู เลย กับคำพูดของเกษตรกรท่านหนึ่ง กล่าวว่า "ไ...พวกเรียนจบตรี จบโท หรือดอกเตอร์ทางเกษตรทั้งหลาย พวกนี้มัีนไม่ได้เรื่อง ไม่ได้มีความรู้จริงหรอก ขุดดิน ปลูกสวนยังทำไม่เป็นเลย  เกษตรกรชาวสวนอย่างพวกผมที่ลงมือปฏิบัติต่างหาก....รู้เรื่องจริง...มากกว่า

ฟังแล้ว...พูดไม่ออกเลย  ไม่กล้าพูดคุย หรือซักถามต่อ และก็ไม่กล้าถ่ายทอดความรู้ใดๆ ที่เรียนมาให้กับเกษตรกรท่านนี้อีก

แ่ล้วก็ได้แต่กลับมานั่ง นอนคิด....ว่า   สิ่งที่เกษตรกรท่านนั้นกล่าวไว้นั้น เป็นความจริง...หรือไม่

หรือใคร มีความเห็นอย่างไรกับคำกล่าวของเกษตรกร...ท่านนี้  ่ช่วยบอกที

เมื่อก่อน....เคยตั้งใจว่า  

อยากมาเรียนเกษตร เพราะอยากจะเรียนรู้เพื่อให้รู้จริง  รู้ลึก อยากจะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ กลับไปพัฒนาสวนของตนเอง  อยากเผื่อแผ่เพื่อช่วยพัฒนาท้่องถิ่น  อยากเห็นภาพรวมขององค์ความรู้ด้านการเกษตรเหล่านี้ได้นำไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

แต่ตอนนี้ ชักไม่แน่ใจแล้วว่า อนาคตที่ตั้งใจจะไปเป็น....เกษตรตำบล .....เกษตรอำเภอ .....เกษตรจังหวัด ....ปลัดกระทรวงเกษตร หรือ....รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ( 3 ตำแหน่งหลังนี่ คิดฝัน..มากไปหรือเปล่า)  เราคิดถูกเปล่าเนี๊ยะ   ที่เลือกมาเรียนสาขา...เนี๊ยะ...! 

555