ผมมีภาพบรรยากาศการพูดคุยเตรียมงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 ในส่วนของ กศน.ซึ่งประชุมปรึกษาหารือกันครั้งแรก เมื่อ 9 ตุลาคม 2549 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 กลุ่มงานคลัง สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเป็นวงพูดคุยวงเล็กๆ คนไม่กี่คนมาฝากครับ

     

          นั่งตรงกลาง ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตร ประธาน            

    

 ขวามือประธาน น้องหญิงนภินทร ศิริไทย จาก สคส. และ อ.นัฏพร จาก สถาบันสิรินธร

  
จากซ้ายไปขวา ผมเอง อ.เกษร ธานีรัตน์ รอง ผอ.กศน.นครศรีฯ และ ผอ.สุประนีต ยศกลาง ผอ.สิรินธร

  
ทุกคนสนใจมาที่น้องหญิงครับ ขวาสุด อ.ประทุมทิพย์ ศรีเมือง จากกลุ่มการเจ้าหน้าที่ มาสมทบ

                  ผมเก็บภาพมาฝากเพื่อร่วมกันโหมโรงครับ