ในวันนี้เป็นการฝึกงานวันที่ 2 ซึ่งมีเรื่องราวแปลกใหม่ต่างๆเข้ามามากมาย  ในวันนี้มีการวิจารณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพของเมื่อวานนี้  เรื่องที่ต้องแก้ไขก็เห็นจะเป็นวัตถุประสงค์ในการถ่ายทำ

     และอาจารย์วิจิตรยังได้แนะนำ  ถึงอุปกรณ์ต่างๆในการใช้งานโทรทัศน์ด้วยว่าต้องมีอุปกรณ์อะไนบ้าง  แต่เนื้อหายังไม่ครบ  ซึ่งจะได้นำขึ้นมารายงานอีกในวันต่อๆไป