สวัสดีค่ะ สมาชิกทุกคน ฉบับแรกก็ทักทายกันไป ฉบับนี้มาแลกเปลี่ยนในเรื่อง point of care testing หรือ near patient care testing ค่ะ เป็นการตรวจ ณ จุดให้การดูแล หรือตรวจตรงข้างเตียงผู้ป่วยนั่นเอง กำลัง hot ในประเทศไทย เครื่องมือสำหรับตรวจค่าตัวแปรต่างๆมีวิวิฒนาการของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จนทำให้การดูแลผู้ป่วยทำได้รวดเร็วเช่นกัน การตรวจทางห้องปฏิบัติการบางอย่างเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงปัจจุบันเหลือเพียงหลายวินาทีเท่านั้น น้ำตาลในเลือดทราบผลได้เพียง 30 วินาที แก้ไขได้ทันท่วงทีเลย แต่ก็หนีไม่พ้นสัจจธรรมของชีวิต มีดีย่อมมีข้อเสียค่ะ ราคาย่อมแพงกว่า ความน่าเชื่อถือของผลการตรวจก็เป็นข้อสงสัย แม้จะมีการ QC จากผู้ปฏิบัติและจากหน่วยกลางในลักษณะ QC online ก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ย่อมต้องแบ่งให้ผู้ป่วยรับไปบ้าง สุดท้ายก็กลับสู่สามัญ สถานพยาบาลใดยังไม่มี POCT ก็ยังไม่ต้องไปเห่อตามนะคะ ทำแบบเดิมแต่เพิ่มสามัญสำนึก และเพิ่มการทำงานด้วยใจ เท่านั้นงานก็ดีได้แล้วค่ะ