วิชา คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

รหัส 2201 –2401  ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น  2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับชั้น  ปวช.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อครูผู้สอน  นายกฤษดา  สารเหล่าโพธิ์

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. รู้หลักการและพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

2. รู้ความหมาย หน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ

3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ได้

5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายความหมายองค์ประกอบและระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

2. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการทำงานของระบบปฏิบัติการ

3. ปฏิบัติการใช้คำสั่งของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

4. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการประเภท

ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชา คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

542463

เขียน

15 Jul 2013 @ 14:28
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก