“ Bradley ” คุณรณพีร์ @ AFS Arrival Orientation CAMP 2013


นับจากนี้ไปคณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมตามแบบวิถีไทย....ถึงแม้ว่าบางคนจะอยู่เพียงไม่นาน แต่เชื่อมั่นว่าความจริงใจ-มิตรไมตรีที่เป็นคุณลักษณะนิสัยที่น่าชื่นชมของคนไทยจะช่วยสร้างความประทับใจและส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเหล่านี้ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย- ภูมิปัญญาไทย.

คณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ เยาวเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ  ระยะเวลา  6 สัปดาห์  1 ภาคเรียนและ 1 ปีการศึกษา  รวมทั้งโครงการ  Community Service จำนวน 157 คน   จาก  22 ประเทศ  ทั่วโลก  ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยและเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ- รับฟังข้อมูล- พื้นฐานด้านวัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งการดำรงตนตามวิถีชีวิตไทย  เพื่อการปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์อย่างเป็นสุข     ระหว่างวันที่ 5- 7 กรกฏาคม 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เดนท์  กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จาก  22  ประเทศ
Argentina(ARG)  2 คน
Belgium Flanders (BFL)7 คน
BelgiumFrench(BFR) 1 คน
Bolivia(BOL) 1คน
Brazil (BRA) 1คน
Canada(CAN)1คน 
Denmark(DEN) 2 คน
Dominican(DOM)1 คน
Egypt (EGY)1 คน
Finland(FIN)1 คน
France(FRA) 2 คน
Germany (GER)40 คน
Guatemala(GUR) 1 คน
Indonesia(INA) 2 คน
Italy (ITA) 60 คน
Mexico(MEX) 1 คน
Norway(NOR) 4 คน
Paraguay(PAR) 1 คน
Russia(RUS) 4 คน
Spain (ESP)2  คน
Switzerland(SUI)  2 คน
United State of America(USA) 20 คน

กิจกรรมวันแรก


                       
        
                                                                   ทีมวิทยากรภาคเหนือ

  

                                           การเรียนรู้ภาษาไทย - แนะนำตัว- นับเลขไทย-ร้องเพลงไทย 

กิจกรรมภาคค่ำ...

  

                                                  กิจกรรมการแข่งขัน  ร้องเพลงช้างประกอบจังหวะ  

   

                              พี่ต่ายกำกับเวที -   ช้างภาคเหนือ -  ตัวแทนรับรางวัลจาก ผอ.ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร

   

                                         ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่างสนุกสนาน... เต็มที่กับกิจกรรมนานาประเภท 

  

                       กลุ่มวิทยากรกับบทบาทอันหลากหลาย  ประชุมสรุปงาน- ปาปารัชซี่ - วางแผน- เตรียมการฯ  

    

                                           กลุ่ม Returnees  นอบน้อม - นำเสนอข้อคิดเห็น - ร่วมเชียร์ขาดใจ 

***   วิทยากรค่ายมีทั้งคณะที่ปรึกษา - ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ วิทยากรศูนย์ฝ่ายอุปถัมภ์ และ Returnees กว่า 50 คน ร่วมด้วยช่วยกัน  ให้คำแนะนำ-ให้ข้อมูลจำเป็นและกฏระเบียบของเอเอฟเอส   ฝึกการเรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้น และฝึกกริยามารยาทตามแบบฉบับของสังคมไทย  ***

กิจกรรมวันที่ 2
 
แบ่งกลุ่มกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อรับฟังข้อมูล - การปรับตัวในสังคมไทย  รวมทั้งแยกกลุ่มชาย-หญิงพูดคุยเรื่องน่ารู้เฉพาะหญิง - เฉพาะชาย...!

 

                           ชี้แจง-แนะนำ - ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับตนในรั้วโรงเรียน / ทบทวน DO-DON'T

  

          ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ- แสดงความคิดเห็น...หลังจาก Brain Storming ในเกมแข่งขันความรู้เรื่องกฏ-ระเบียบ        


มีการเชิญที่ปรึกษามาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังข้อมูลจำเป็นและเทคนิคพื้นฐานในการให้คำปรึกษา-ดูแลในระหว่างการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย  เป็นเวลา 1 วัน
   

                        

                                                     

...  งานเลี้ยงต้อนรับจัดขึ้นในค่ำคืนของวันสุดท้าย  ก่อนเดินทางแยกย้ายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศไทย  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ล้วนตื่นเต้นที่จะได้พบกับที่ปรึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่เขาจะยึดเป็นที่พึ่งหลักทางใจในการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่อย่างเหมาะสม  บรรยากาศของการต้อนรับเป็นไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่น หลายคนหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความทราบซึ๊ง - ประทับใจ ... 
 

                        

คุณสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์  กรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย  ให้เกียรติเป็นประธานงานเลี้ยงต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 

    
                                     
                                                   บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

   

                                                    ตื่นเต้นทั้งคณะผู้มาเยือนและคณะผู้มาต้อนรับ ฯ                             

    

สองสาวไปศึกษาที่ ร.ร.วัชรวิทยา /  สาวสเปนมาฝึกประสบการณ์ที่ สนง.เทศบาล จังหวัดกำแพงเพชร / หนุ่ม Bradley  มาศึกษาเรียนรู้ที่ ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม   

  
 
                                                        การแสดงศิลป-วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ 

  
                           
                                                        ผนึกกำลัง-  แสดงความสามารถกันอย่างสุดฝีมือ

 

                                                       จัดเต็มทั้งการแสดงเดี่ยว - การแสดงของกลุ่มใหญ่ 

   


สำหรับครอบครัวอุปถัมภ์มีการเชิญมาประชุมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  โดยจัดการประชุมแยกไปตามภาคทั้ง 4 ของประเทศไทย      งานนี้...ครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในเมืองหลวง หรือไม่ห่างไกลนักมักจะมารับด้วยตนเอง  แต่หลายจังหวัดที่อยู่ไกลห่าง...ที่ปรึกษาจะเป็นผู้นำพาไปส่งให้ครอบครัวอุปถัมภ์


  

                       คณะฯ รอส่งเด็กๆ ไปสู่ครอบครัวอุปถัมภ์  ***- คุ้นเคย -***   สาวๆ ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร 

***...  นับจากนี้ไปคณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมตามแบบวิถีไทย....ถึงแม้ว่าบางคนจะอยู่เพียงไม่นาน  แต่เชื่อมั่นว่าความจริงใจ-มิตรไมตรีที่เป็นคุณลักษณะนิสัยที่น่าชื่นชมของคนไทยจะช่วยสร้างความประทับใจและส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเหล่านี้ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย- ภูมิปัญญาไทย... ***


                                        
                  
                                         " ฺBradley "   คุณรณพีร์   แห่งโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 

   

         แนะนำตัว - ผู้อำนวยการ ร.ร.มอบช่อดอกไม้ต้อนรับ -  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (บางส่วน)

 ...   ขอขอบคุณคณะอาสาสมัครเอเอฟเอส   ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด และเอเอฟเอสประเทศไทย ที่ช่วยส่งเสริม-สนับสนุนโครงการฯ อันเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อมวลมนุษยชาติ  ก่อให้เกิดสันติสุขต่อโลกมนุษย์ ....

                                                       ***...  
ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ... *** 

หมายเลขบันทึก: 541950เขียนเมื่อ 9 กรกฎาคม 2013 21:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 กันยายน 2015 13:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (9)

เป็นยอดแห่งนักเขียนและบันทึกที่ทรงคุณค่า....มากค่ะ

ชอบชื่อคุณชาย "รณพีร์" แต่เด็กของพี่ไม่ยอมใช้ชื่อไทย จะทำยังไงดีคะ

มาชื่นชมโครงการและกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ค่ะ

โครงการใหญ่มากเลยครับพี่ น่าสนใจมากๆ

กิจกรรมที่น่าสนใจแบบนี้ ครูอาจารย์ภาษาอังกฤษน่าจะได้เข้ามาอ่านกันมากๆ นะคะ

***... ขอบคุณพี่ครูอรววณนะคะ...พบกันแต่ละครั้ง...แทบไม่มีเวลาได้ทักถามสาระฯ อื่นๆเลย  ไม่ทราบป่านนี้เด็กของพี่ครู..ยอมรับชื่อไทยหรือยัง...กาลเวลาจะช่วยให้เขาเรียนรู้-ซึมซับ วัฒนธรรมอันงดงามของไทย  ยิ่งวัฒนธรรมภาคอิสานของไทย..ยิ่งอลังการยิ่งใหญ่จริงๆ ลองคุยเล่น-บอกเหตุผลที่น่าภูมิใจซิคะ...เผื่อเขาจะยอมรับ...เด็กไทยอาจช่วยให้เขาเข้าใจและต้องการได้ชื่อไทยเพราะๆ ก็ได้  ขอให้สนุก-อิ่มบุญกับเทศกาลเข้าพรรษานะคะ ...***

                                                             

***... ขอขอบคุณ ดร.พจนา นะคะ กิจกรรมสมัยนี้มีมากล้น...ต้องเลือกสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆให้กับเยาวชนและสังคม  ขอให้มีความสุขกับเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 2556  นี้นะคะ    ...***


                                                       

***... ขอขอบคุณน้อง ดร.ขจิตนะจ๊ะ    ระยะนี้-ระยะไหนๆ  พี่พรก็วุ่นวายได้ทุกวัน   แต่ก็ภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ให้เยาวชนและสังคม   ขอให้....มีความสุขกับกิจกรรมเทศกาลวันบุญใหญ่ของไทย นะจ๊ะ... *** 


                                                         
 

***... ขอขอบคุณ " คุณไอดิน-กลิ่นไม้ "  มากนะคะ สังคมการเรียนรู้สมัยนี้เอื้อประโยชน์ให้ผู้สนใจจริงๆ ค่ะ  ขอให้มีความสุขกับการทำบุญ-ทำกุศลในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา- เข้าพรรษานะคะ... *** 


                                                             

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี