มุมมองประเทศไทยผ่านรายการตอบโจทย์

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ              รายการ ตอบโจทย์ ออกอากาศในช่วงแรกของการเปิดสถานี  ThaiPBS  ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยช่วงนั้นออกอากาศเพียงครึ่งชั่วโมง คือ เวลา 21.30 - 22.00 น.  ดำเนินรายการหลักโดย ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ร่วมกับผู้ประกาศข่าวไทยพีบีเอสคนอื่นๆ ได้แก่ จีรชาตา เอี่ยมรัศมีประวีณมัย บ่ายคล้อย  ต่อมา นายภิญโญ ไตรสุริยธรรมาได้เข้ามาเป็นผู้ดำเนินรายการ  และได้เป็นผู้ดำไเนินรายการมาเรื่อย ๆ  จนกระทั่ง  วันที่ 1 มกราคมพ.ศ. 2556 - 18 มีนาคมพ.ศ. 2556 ช่วงตอบโจทย์ได้แยกตัวจากรายการ โดยโอนย้ายการกำกับดูแลช่วงตอบโจทย์ ที่เดิมกำกับดูแลโดยสำนักข่าว ส.ส.ท. โอนไปอยู่กับสำนักรายการ ส.ส.ท. แทน และตั้งเป็นรายการอีกรายการหนึ่งคือ ตอบโจทย์ประเทศไทย ซึ่งมีนายภิญโญ ไตรสุริยธรรมาเป็นผู้ดำเนินรายการ   หลังจากเกิดความขัดแย้งในการออกอากาศรายการตอบโจทย์ประเทศไทย  ในหัวข้อ  "สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ"  จนนายภิญโญประกาศยุติการทำรายการ   สำนักข่าว ส.ส.ท. จึงได้รับรายการนี้โอนย้ายคืนมาดำเนินการต่อตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคมพ.ศ. 2556 โดยมีเปลี่ยนชื่อรายการเป็น ตอบโจทย์ Thai PBS และมีผู้ประกาศข่าวไทยพีบีเอส รวมถึงผู้ดำเนินรายการรับเชิญ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำรายการ ได้แก่ จีรชาตา เอี่ยมรัศมีประวีณมัย บ่ายคล้อยดาริน คล่องอักขระ (ในประเด็นด้านข่าวอากาศและภัยพิบัติ), อรอุมา เกษตรพืชผลพิมพิมล ปัญญานะ เป็นต้น

               และในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 รายการที่นี่ Thai PBSได้มีการปรับปรุงรายการใหม่ ปรับไตเติ้ลรายการ ฉาก และกราฟิกการออกอากาศ, นำช่วง "วาระประเทศไทย" กลับมาออกอากาศแทนช่วงข่าวค่ำ, คงช่วงอินไซด์ อาเซียนเอาไว้, เพิ่มช่วง "คิดยกกำลังสอง กับ Commentators" การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการครั้งนี้ได้มีการนำรายการ "ตอบโจทย์ Thai PBS" กลับมาออกอากาศรวมเป็นช่วงหนึ่งในรายการ "ที่นี่ Thai PBS" ด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการในครั้งนี้ทำให้รวมเวลาออกอากาศรายการกลายเป็น 75 นาที (21.15 - 22.30 น.) (1)                                       


1.  ตอบโจทย์ : 5 กรกฎาคม 2554 อนาคตประเทศไทย


2.  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยกับการปรับเปลี่ยน
     นโยบายสาธารณะ

          2.1  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ฯ 1


          2.2  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ฯ  2


3.  ปัญหาการจำนำข้าวในมุมมองของ  รศ.ดร.นิพนธ์
     พัวพงศกร (
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงปัจจุบัน ทั้งยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยตั้งแต่ปี 2540 ถึงปัจจุบันด้วย)4.  การจำนำข้าวในมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์


5.   เสียงสะท้อน จำนำข้าว (1)  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผมตามดูทุกตอนเลยครับอาจารย์ ได้ความรู้ดีมาก หลากหลายทัศนะ ขอติดตามทุกรายการนะครับ