วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน : คำอธิบายรายวิชา

Panda
บัณฑิตที่พึงประสงค์ เมื่อจบไปควรจะมีลักษณะ 3 ประการ คือ เป็นบัณฑิตที่ เก่ง ดี มีสุข

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน : คำอธิบายรายวิชา

  • เนื่องทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะให้ มีการพิจารณา ทบทวนและปรับปรุง วิชาเรียนต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  วันนี้ ผศ. ดร. สุเทพ อุตสาหะ และ ดร. ฤทธิไกร ไชยงาม  ผู้ประสานงานวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งเป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่ง จึงได้เชิญคณาจารย์ที่ร่วมสอนมาประชุม เพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุง เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งการจัดสื่อเสริมต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนวิชานี้ มีประโยชน์และน่าสนใจแก่นิสิตมากขึ้น
  • ดร. สุเทพ ได้กล่าวนำว่า  โดยปรัชญาแล้ว  บัณฑิตที่พึงประสงค์ เมื่อจบไปควรจะมีลักษณะ 3 ประการ คือ  เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และ เป็นคนที่มีความสุขในชีวิต ที่พูดสั้น ๆ ว่า เป็นบัณฑิตที่ เก่ง ดี มีสุข  และ สำหรับวิชาศึกษาทั่วไปเช่นวิชา วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  คงเน้นที่ ให้นิสิต เป็นคนดี และ มีความสุข มากกว่า ส่วนเรื่องเก่ง น่าจะเป็นหน้าที่ของการเรียนการสอนในวิชาเฉพาะทางต่าง ๆ  ในประเด็นแรกที่อยากให้พิจารณากันคือ เรื่องของ คำอธิบายรายวิชา  ว่าควรจะมีการพิจารณาปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร ?  โดยได้แจ้งว่า ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝากข้อสังเกตุประเด็นหนึ่งมาว่า  เนื้อหาในวิชานี้ยังไม่มีการบูรณาการอย่างแท้จริง  ยังแยกเป็นส่วน ๆ อยู่  หลังจากที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ก็มีการสรุปว่า สมควรจะปรับปรุง คำอธิบายรายวิชาใหม่ ให้เป็นลักษณะบูรณาการมากขึ้น  ดังที่นำมาเปรียบเทียบกันไว้ข้างล่างนี้  
  • คำอธิบายรายวิชา เดิม
  •      กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต  รวมทั้งพันธุศาสตร์วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์  สารเคมีใกล้ตัว ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี การใช้สารทดแทน พลังงานและการอนุรักษ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  • คำอธิบายรายวิชา ใหม่ 
  •       ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต และการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
  • ท่านผู้รู้และมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ ช่วยกรุณาให้ข้อคิดเห็นด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Panda Education

คำสำคัญ (Tags)#วิทยาศาสตร์#r2r#คำอธิบายรายวิชา#genedu#ในชีวิตประจำวัน

หมายเลขบันทึก: 54105, เขียน: 10 Oct 2006 @ 22:54 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ณัฐพนธ์ วงศ์ดารา
IP: xxx.172.216.186
เขียนเมื่อ 

ความรู้เกี่ยวกับ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งแวดล้อม

กี๋
IP: xxx.173.126.137
เขียนเมื่อ 

ก็ดีนะจะได้เรียนวิชาที่แปลกใหม่ด้วย

...
IP: xxx.128.113.45
เขียนเมื่อ 

อยากเก่งวิทย์ต้องทำยังไง

บูมครับ
IP: xxx.25.33.102
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ว่ามันเป็นวิชาเกี่ยวกับอะไรครับผมสนใจเลยลงเรียนวิชานี้เป็นวิชาเลือกอยากรู้ไว้ตอบคำถามอาจารย์จังเลยอยากรู้ว่ามันจะสอนเกี่ยวกับอะไรจะเอาไปทำประโยชย์อะไรได้บ้างผมคิดว่ามันต้องสุคยอดแน่ๆเลย