การอ่านทำให้เราฉลาดขึ้นทุกวันจริงมั๊ยครับ...

           ผมเคยอ่านเจอเรื่องหนึ่งชื่อว่าผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์  (  Men  Are  from  Mars , Women  Are  from   Venus ) ... เขียนโดย  จอห์น  เกรย์  ( John  Gray ) , Ph. D.  เขาเป็นนักเขียนชื่อก้องโลกครับ...

           ผมจำไม่ได้แล้วว่าเคยอ่านมาจากไหน...แต่เนื้อหาทำนองว่า...หญิงกับชายออกมาจากดาวคนละดวงแล้วมารักกันอยู่ด้วยกันพากันมาสร้างอาณาจักรอยู่บนโลกใบนี้ครับ...

             แล้วหลงลืมความเป็นมาของตนเลยอาศัยอยู่บนโลกกลม ๆ วงรี ๆ ใบนี้จนมีผู้คนมากมายในที่สุด

              แง่คิดของผมที่ได้จากเรื่องนี้ว่า...คนเรานี้แหละเป็นมนุษย์ต่างดาว...ในเมื่อโลกนี้ยังมีสิ่งมีชีวิต แล้วโลกอื่นที่มีลักษณะทุกอย่างเหมือนโลกนี้จะไม่มีสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เชียวหรือครับ...

             มีคนตายแล้วเกิดใหม่ระลึกชาติได้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจริงโดยบันทึกไว้ให้เราได้ศึกษาก็มีมากนะครับ...แง่คิดทางศาสนาก็สื่อให้เห็นการตายแล้วเกิดใหม่...

                  จึงมีการกล่าวถึงจิตวิญญาณ...แสดงถึงโลกของจิตวิญญาณอยู่คนละมิติกับเรา  การเดินทางเร็วที่สุดคือเดินทางด้วยจิต...เช่นขณะนี้ผมอยู่ที่พักสงขลา  ผมนึกไปถึงเมืองพาราณสีเข้าไปในห้องที่ผมเคยอยู่

                 คนที่อยู่ในห้องขณะนี้อาจขนลุก...เขาอาจรู้สึกว่ามีบางสิ่งเข้ามาในห้องนี้...คือกระแสจิตที่ผมนึกไปนั้นเองครับ...ในความทับซ้อนกันอยู่ของภาวะต่าง ๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องการทับถมทางจิตวิญญาณครับ...มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับ...

                แล้วคุณละมีความเห็นอย่างไร