กิจกรรมบำบัดกับโรคหลอดเลือดสมอง

sandstone
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

                    


                             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sandstoneความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

จากการที่ได้ไปฝึกงานพบว่า ผู้รับบริการที่มีอาการทางหลอดเลือดสมองแต่ละคนนั้นไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีของ brunnstrom เสมอไป เราต้องทำการวิเคราะห์กิจกรรมให้ผู้รับบริการแต่ละคนตามพยาธิสภาพและอาการ แต่ส่วนใหญ่ผู้รับบริการจะมาด้วยอาการอ่อนแรงในเริ่มต้น ในการฝึกกงานดิฉันได้ใช้วิธีตาม brunnstrom และ bobath technique ซึ่งเมื่อร่วมกับความพยายามและความตั้งใจในการฝึกของผู้รับบริการ ทำให้อาการของผู้รับบริการนั้นมีความก้าวหน้ามากขึ้น ผู้รับบริการสามารถพัฒนาจากขั้น flaccid จนมากถึงขั้น synergy movement (ตามทฤษฎีของ brunnstrom )  ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง 

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ