สูตรยาต่างๆในการทำเกษตรปลอดสารพิษ

สูตรยาฆ่าหญ้า

 1. ผงซักฟอก 1 กล่อง 10 บาท
 2. เกลือป่น 0.5 ก.ก.
 3. ไฮเตอร์ 1 ขวดเล็ก 7-12 บาท
 4. ปุ๋ยยูเรีย 10 ช้อนแกง
 5. น้ำเปล่า 20 ลิตร
 6. หมักทิ้งไว้ 1-2 วัน
 7. วิธีใช้ ส่วนผสมทั้งหมดคนให้เข้ากันแล้วให้ตักส่วนผสม 1 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นได้เลย

สูตรยาคุมหญ้า

 1. ซันไลต์ 1 ลิตร
 2. ปุ๋ยยูเรีย 4 ขีด
 3. ปูนกินหมาก 4 ขีด(ขาว แดง)
 4. เหล้าขาว 1 ขวดใหญ่
 5. น้ำเปล่า 20 ลิตร
 6. วิธีใช้ ส่วนผสมทั้งหมดคนให้เข้ากันแล้วให้ตักส่วนผสม 1 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นได้เลย

สูตรยาฆ่าแมลง

 1. หางไหล แดง ขาว 1 ก.ก.
 2. ยาฉุน/ยาสูบ 0.5 ก.ก.
 3. ใบน้อยหน่า 1 ก.ก.
 4. ตะไคร้หอม 1 ก.ก.
 5. หัวข่าแก่ 1 ก.ก.
 6. เหล้าขาว 2 ขวด(เอ็มร้อย)
 7. ผงซักฟอก 5 ช้อนแกง
 8. น้ำเปล่า 20 ลิตร
 9. หมักทิ้งไว้ 1-2 วัน
 10. วิธีใช้ ส่วนผสมทั้งหมดคนให้เข้ากันแล้วให้ตักส่วนผสม 1 ลิตรผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นได้เลย

สูตรทำฮอร์โมน

 1. นมสด 1 กล่อง
 2. เอ็มร้อย 2 ขวด
 3. น้ำตาลทราย 2 ช้อนแกง
 4. น้ำมันหอย 2 ช้อนแกง
 5. ผสมน้ำ 20 ลิตร
 6. วิธีใช้ ส่วนผสมทั้งหมดคนให้เข้ากันนำไปฉีดพ่นได้เลย

สูตรยาฆ่าหอยเชอรี่

 1. ลูกมะกรูด 1 ก.ก.
 2. เปลือกมังคุด 1 ก.ก.
 3. หรือไม่มีเปลือกมังคุดให้ใช้เปลือกไม้ที่มีความฝาดแทน
 4. น้ำเปล่า 20 ลิตร
 5. หมักทิ้งไว้ 1 คืน
 6.  ตักสดให้ทั่วนา เนื้อที่ 1 ไร่
 7. ความลึกของน้ำไม่เกิน 20 ซ.ม.