วันนี้เป็นวันแรกสำหรับการอัดรายการของศูนย์บริการวิชาการ โดยมีคุณโจ๋ เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีดิฉันเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยศูนย์บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดงานแสดงผลงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ในวันที่ 18-19 มกราคม 2550 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก เราเรียกงานนี้ว่า KKU Innovation 2007 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมปี 2550 ค่ะ ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมของศูนย์ เราจึงได้จัดรายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 เวลา 6.30-7.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี โปรดติดตามรับฟังนะค่ะ