วันนี้คณะสหเวชศาสตร์ กำลังคึกคักเป็นพิเศษจากนโยบาย e-sar ของท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นผู้บริหารมักไม่ค่อยมีเวลา  แต่วันนี้ผู้บริหารของคณะสหเวชศาสตร์ มีเวลาให้กับการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ผ่าน Blog ให้หลายคน ๆ ได้ทราบครับ

    ผมได้รับความข่าวดีอีกเช่นกันจากอาจารย์นพดล จำรูญ วันนี้ได้แจ้งให้ผมทราบว่าอาจารย์มี Blog เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มจากบันทึกที่น่าสนใจคือ สภากาแฟกิจการนิสิตครับผม ฟังดูจากชื่อบันทึกแล้วเป็นถ้อยคำที่สุภาพและเป็นกันเองดีครับ    ซึ่งสภากาแฟนิสิตครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่คณะสหเวชศาสตร์ 

    

     อ.นพดล จำรูญ
     รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์
     
     บันทึก :     
     สภากาแฟกิจการนิสิตครับผม      อยากให้หลายท่านได้ติดตามอ่านบันทึกของอาจารย์นพดล จำรูญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ ผมเชื่อมั่นว่าเมื่ออาจารย์ได้เริ่มต้นแล้ว Tacit หลายเรื่องจากอาจารย์นพดล จะพรั่งพรูออกมาให้หลายท่านได้ติดตามครับ

      ขอบคุณอาจารย์นพดล มากครับที่สละเวลามาแบ่งปันความรู้ เรื่องราวที่ดีให้ทุกคนได้รับทราบครับ 


                                                                                 บอย สหเวช 
                                                                                 10  ต.ค. 49