สานพลัง สร้างสุขภาวะ สมัชชาสุขภาพ พัทลุง


เอามิติทางการเมืองใหม่สร้างสรรค์ขึ้นมาให้เกิดอำนาจรัฐและอำนาจ ทางการเมืองภาคพลเมืองไปตอบโจทย์สุขภาพจึงต้องเป็นพลังสร้างสรรค์ทางสังคม พื้นที่ต้องคุยกันบนความเสมอภาค ใช้กุญแจดอกนี้ไปไขประตูจะก้าวข้ามออกมาจาก ความเป็นปัจเจก สู่การจัดการใหม่ ประชาธิปไตยเชิงวิถีจะทำอย่างไร พื้นที่ต้องคิด


    ทาง สช.(สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ) ได้เชิญผู้เขียนเข้าร่วมปรึกษา

หารือ"การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพฯ จังหวัดพัทลุงขึ้นในวันที่25 มิถุนายน 

2556 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นการปรึกษาแบบไตรภาคี มีภาค

ประชาชน ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และเครือข่ายสื่อภาคใต้ ซึ่งผู้เข้าร่วมหารือล้วนเป็นคน

รู้จักมักคุ้น ที่ทำกิจกรรมกันมาตลอดต่อเนื่องในแต่ประเด็น 

       วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นั่งประชุมแล้วมีความสุข  ด้วยประเด็นพูดคุย เป็นประเด็น

เย็น ประเด็นสุขภาพที่ทุกคนเป็นเจ้าของประเด็น เป็นการคุยเพื่อทบทวน พรวน คณะ

ทำงาน  หารือทิศทางในการขับเคลื่อน กระบวนสมัชชาสุขภาพ และการขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะอื่นๆ ในจังหวัดพัทลุง ภายใต้โจทย์ เหลียวหลังแลหน้า สมัชชา

สุขภาพพัทลุงจะไปทางใหน คนพัทลุงคิดปรือ(คิดอย่างไร) 


อาจารย์ ชัยพร กับคุณ สุนทร คงทองสังข์ เปิดประเด็นให้ข้อมูลชวนทบทวนกระบวนการสมัชชาพัทลุง


       คุณสุนทร คงทองสังข์ รองนายแพทย์สำนักงานสาธาณะสุขพัทลุง เปิดประเด็น

เล่าเรื่องพื้นที่ ที่ทำเรื่องสุขภาพ ที่มีคน มีกิจกรรม มีผลลัพท์ มีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม หลายพื้นที่เพียงแต่ขาดการร้อยเรียงเรื่องราวการทำงานที่ไม่ร้อยเชื่อมกับ

งานที่ทางคณะกรรมสมัชชา เพราะขาดทีมประสานและกองเลขาที่ทำหน้าที่เชื่อม

ประสาน กับหน่วยงาน และการไปมีปฎิสัมพันธ์แบบเป็นกระบวนการ ที่ผ่านมาเรื่อง

สุขภาพถูกทำให้คิดว่าเป็นเรื่องของปัจเจก หลายกิจกรรมเน้นไปที่บุคคล  ภาพ

ครอบครัว สุขภาพชุมชน ยังไปไม่ถึง 


คุณ พา ผอมขำ เลขานายกอบจ.พัทลุง ประกาศ สนับสนุนสมัชาสุขภาพคนพัทลุง


      อาจารย์ ชัยพรให้ความเห็นไว้น่าคิด ว่า จังหวะก้าวสมัชชาสุขภาพพัทลุง ต้อง

เสนอมุมมองทางการเมืองพลเมือง  ที่เกี่ยงข้องกับอำนาจในมิติของประชาธิปไตยเชิง

วิถีชีวิต หยั่งรากไปสู่ภราดรภาพ เราต้องเชื่อในความสัมพันธ์ ภราดรภาพ ว่าจะปรึกษา

หารือกันอย่างไร จึงจะสร้างสรรค์บนวัฒนธรรมใหม่ เหมือนเราทอผ้าผืนใหม่ขึ้นมา เรา

คือด้ายเส้นหนึ่ง ที่จะถักทอเป็นผ้าที่สวยงาม กระบวนการทางสังคมคือมติ จะเดินไป

ได้ต้องเคารพมติ เอามิติทางการเมืองใหม่สร้างสรรค์ขึ้นมาให้เกิดอำนาจรัฐและอำนาจ

ทางการเมืองภาคพลเมืองไปตอบโจทย์สุขภาพจึงต้องเป็นพลังสร้างสรรค์ทางสังคม 

พื้นที่ต้องคุยกันบนความเสมอภาค ใช้กุญแจดอกนี้ไปไขประตูจะก้าวข้ามออกมาจาก

ความเป็นปัจเจก สู่การจัดการใหม่ ประชาธิปไตยเชิงวิถีจะทำอย่างไร พื้นที่ต้องคิด 

ต้องดับ ต้องทำ ปรับกระบวนการไปสู่สมัชชาสุขภาพ ตอนนี้ ทางเครือข่ายสื่อภาคใต้ 

เราจัดสมัชชาทางอากาศ ออกอากาศทางเคือข่ายวิทยุชุมชน  โดยคุณอานนท์  มีศรี

เป็นคนจัดการ แลพทีมงานหลายจังหวัดเป็นลูกข่ายถ่ายทอดสู่ชาวบ้าน หนึ่งคลื่น หนึ่ง

ประเด็นที่นำเสนอ ทาง สสส.ไปแล้ว ...

     .น้องตา ได้สรุปประเด็นการพูดคุยให้ฟังว่า 


ธงของพัทลุง 

จัดสมัชชาจังหวัด รัฐ ท้องถิ่น องค์กร เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

 

กำหนดบทบาทคณะทำงานใหม่  โดยใช้กองเลขา เป็นตัวประสาน  

ซึ่งคณะทำงานจึงต้องมา

นั่งคิดกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อการจัดสมัชชาในต่อไป


คุณ สำเริง สุดสวาท เล่าบรรยากาศ สมัชชาสุขภาพ ปี 2553 ที่คนพัทลุง นำเสนอประเด็น สมัชชาชาติตอบรับ


น้อง ตา หญิงหนึ่งเดียวในวันนี้ ด้วย ลีลานิ่ม บาดลึก แต่สำเนียงภาษากลางทำให้เวที มีความนุ่มเนียนขึ้น


เครือสมัชชาสุขภาพทางอากาศและเครือข่ายสื่อภาคใต้  คุณ เสรี กลิ่นจันทร์ ขยันถ่ายทอดการประชุม Happy Ba

หมายเลขบันทึก: 540535เขียนเมื่อ 25 มิถุนายน 2013 23:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มิถุนายน 2013 13:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)

เข้ามาอ่านกิจกรรมดีๆของบัง ครับ

เรียนคุณ พ. สุขภาพ เป็นสิ่งสำคัญ   มีสุขภาพดี เรื่องอื่นๆก็จะดีตาม

สมัชชาสุขภาพเป็นการกำหนดเรื่องสุขภาพจากคนชั้นล่าง ขึ้นสู่ ระดับนโยบาย ออกเป็นกฎหมายใช้บังคับ

มาชื่นชมคนทำงานเพื่อส่วนรวมจ้ะลุงวอ  ระลึกถึงเสมอจ้ะ

คุ้นๆ หน้า แต่ไม่คุ้นใจ

พยายามมองๆ ว่ารู้จักหรือไม่ ก็นึกไม่ออก ท่านวอญ่า

ทำดีต่อไปนะคะ


สวัสดีค่ะท่านวอญ่า...แวะมาชื่นชมกิจกรรมดีๆนะคะ...

สวัสดีครับ น้องมะเดื่อ 

คณะทำงานสมัชชาสุขภาพ มีทุกจังหวัด ทุกปีจะมีการจัดสมัชชาสุขภาพ เพื่อเสนอรัฐบาล เป็น นโยบาย

ปีนี้ สมัชชาทางด้านหมอกควัน เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าติดตาม

สวัสดีน้องอร


Bright Lily  คนกันเองทั้งนั้นในที่ประชุม หลายคน เคยร่วมงาน รุ่นบุกเบิก กับอาจารยฺใหญ่ วรพลมาแล้ว  จึงไม่อยากในการหารือ โดยเอาพัทลุงเป็นตัวตั้ง เพื่อสร้างสุขสู่เมืองลุง

เรียนท่านดร.พจนา สช.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีคนคนของภาคประชนเข้าไปเป็นคณะกรรมการด้วย และมี คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดทุกจังหวัด ขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะเพื่อนำเสนอคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทุก ปี มีมติออกไปแล้วหลายสิบมติ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท