นายวีระพงษ์ สิโนรักษ์ (บันทึกครั้งที่ 2 การเตรียมตัววันสุดท้ายก่อนฝึกงาน)

  ติดต่อ

  ครั้งที่ 2 การเตรียมตัววันสุดท้ายก่อนฝึกงาน  
บันทึกครั้งที่ 2 การเตรียมตัววันสุดท้ายก่อนฝึกงาน  ในวันนี้ (10  ตุลาคม  2549)  ผมและเพื่อนๆร่วมหน่วยฝึกงานเดียวกัน  (สสวท.)ได้มีการนัดแนะและเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนเริ่มฝึกงานในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นการฝึกงานในวันแรก  ทั้งนี้เพื่อความพร้อมเพียงและปฏิบัติตนไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อความเรียบร้อยตลอดการฝึกงานในวันแรกและวันต่อๆไปการฝึกงานในวันพรุ่งนี้ (11  ตุลาคม  2549)  เป็นการฝึกงานวันแรกของผมและเพื่อนนักศึกษาอีก 2 คน  ในหน่วยฝึกงานนี้  ซึ่งเป็นการออกฝึกงานก่อนกำหนด  เนื่องจากเหตุผลบางประการของผมและเพื่อนๆเกี่ยวกับการชดเชยเวลาสำหรับการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมเพื่อเก็บหน่วยกิจที่ยังคงค้างให้ครบถ้วนในเทอมที่ 2/2549  ดังนั้นจึงจะต้องมีการชดเชยเวลาในลักษณะการออกฝึกงานก่อนกำหนด  เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อนักศึกษาคนอื่นที่ออกฝึกงานในรุ่นเดียวกันเพราะจะต้องทำ Present  หลังจากฝึกงานเสร็จพร้อมกันการออกฝึกงานก่อนกำหนดในครั้งนี้ได้มีการประสานงานกับ  หน่วยฝึกงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.),  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,  ผศ. ดร. รสสุคนธ์  มกรมณี  และ  ผศ.บุญเที่ยง  จุ้ยเจริญ  อาจารย์ที่รับผิดชอบและดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาประจำภาคเรียน 2/2549  เป็นที่เรียบร้อยซึ่งทุกฝ่ายเห็นด้วยและเข้าใจตรงกันถึงสาเหตุการออกฝึกงานก่อนกำหนดในครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หมายเลขบันทึก: 54045, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-10 20:56:50+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การเตรียมตัววันสุดท้ายก่อนฝึกงาน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)