โครงการ การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ.สูงเนิน


วันนี้ว่างค่ะ.. จึงอยากแบ่งปันเล่าเรื่อง.. โครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการทำงานของคนในชุมชน รพ.สูงเนิน และหลากหลายองค์กรในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ

โครงการ "การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา"

เริ่มด้วยการลงพื้นที่.. สอบถามปัญหา ความรู้ ความรู้สึก ความต้องการเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของนักเรียน ครูอาจารย์ พ่อ-แม่ มารดาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ซึ่งช่วงแรกพบปัญหาความไม่เข้าใจกันในการพูดเรื่องนี้ ต้องสร้างสัมพันธภาพอย่างดีและต่อเนื่อง ต่อมาเริ่มมีการยอมรับเปิดใจกันมากขึ้น

หลังวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จ.. ทีมงานได้คืนข้อมูลต่างๆสู่หัวหน้าส่วนราชการ, โรงเรียน, ชุมชน และกับจนท.ของรพ.เอง เพื่อให้ได้รับทราบปัญหา และร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหา

ดำเนินการโดย

ต้นน้ำ (การพัฒนาเชิงรุก) เราเริ่มให้ความรู้กับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น ให้มีความรู้ ทราบวิธีปฎิบัติ ทราบผลเสียของการตั้งภรรภ์วัยรุ่น และปัญหาอื่นๆที่จะตามมา (เราได้รับความร่วมมือจากอสม., ร้านเสริมสวยในชุมชน, อบต., เทศบาล,  อำเภอ, ตำรวจ และที่สำคัญคือครอบครัวของเด็กวัยรุ่นเอง)

- อบรมความรู้ให้รักเรียน

- อบรมแกนนำหมู่บ้าน

- อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และแกนนำนักเรียน

- อบรมให้ความรู้แกผู้ปกครองและเยาวชนเรื่องบทบาทพ่อ-แม่-ลูก และกฎหมายครอบครัว

กลางน้ำ (พัฒนาระบบบริการที่สอดคล้องกับมารดาวัยรุ่น)

@ บริการในโรงพยาบาล 

 - มีระบบบริการดุแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น อย่างองคร์วม 

 - มีคณะกรรมการให้คำปรึกษาทางเลือกศูนย์พึ่งได้ระดับอำเภอ

 - มีคณะทำงานให้การปรึกษาทางเลือกแก่หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม อ.สูงเนิน 

 - คลินิกฝากครรภ์มารดาวัยรุ่น ห้องคลอดประทับใจ หลังคลอดห่วงใย 

@ บริการนอกโรงพยาบาล 

 - พัฒนาคลินิกวัยรุ่น ที่ร้านเสริมสวยในชุมชน 

 - มีระบบประสานส่งต่อไปรับบริการการดูแลช่วยเหลือ กรณีต้องยุติการตั้งครรภ์

ปลายน้ำ (เชิงรุก)

- ติดตามเยี่ยมดูแลหลังคลอด

- ประสานบ้านสงเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กรณีต้องการความช่วยเหลือ ในการเลี้ยงดูบูตร 

- ประสาน อบต.ช่วยเหลือดูแลเด็ก


ลองดูภาพรายละเอียดตาม link นี้นะคะ

http://www.aihd.mahidol.ac.th/sites/default/files/images/new/chn/Primary_Care_Expo_2nd/19012012/007-19-5-Sappire4/protect_yong_Junyawat.pdf

เป็นตัวอย่างการทำงานภายใต้การแก้ปัญหาของชุมชนสังคม ที่ประชาชนในพื้นที่ และทุกส่วนราชการต่างๆ ให้ความร่วมมือกันเป็อย่างดี
หมายเลขบันทึก: 540270เขียนเมื่อ 23 มิถุนายน 2013 10:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2013 10:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (16)

เป็นเรื่องใหญ่ที่นับวันจะเป็นปัญหาที่แก้ยากมากนะจ๊   เดี๋ยวนี้คุณแม่ที่อายุ 13 - 14 มีเพิ่มขึ้น เด็กที่เกิดมา

กลายเป็นภาระของสังคมต่อไป  ต้นเหตุของปัญหาอยู่ที่ไหน  คงต้องตามแก้ไขกันอีกนาน

จริงจ้ะคุณมะเดื่อ ที่สูงเนินเริ่มงานนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ แล้วเพิ่มกิจกรรมขึ้นเรื่อยๆ ทำงานต่อเนื่องทุกปี 

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๖ ก็มีการประชุมปรึกษาหารือ "แนวทางการช่วยเหลือมารดาวัยรุ่นตั้งครรภ์ (กรณีศึกษา)" หลายภาคีเครือข่ายมาช่วยกันเสนอความคิดเห็น ทั้งโรงเรียน อบต. อสม. จนท.รพ. จนท.รพ.สต กระทรวงพม. บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง 

เป็นงานใหญ่ที่เป็นปัญหาสังคมระดับประเทศไปแล้วจ้า

ครบขั้นตอนเลยนะคะ ต้นน้ำนี่สำคัญนะคะ เวลาอบรม ถ้ามีตัวอย่างมาประกอบ จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องฉุกคิดและระวังเพิ่มขึ้นค่ะ เด็กที่มีครรภ์น่าสงสารมากค่ะ สงสารทั้งแม่และลูก

มีการคุยกันกับ ร.พ. ท้องถิ่นอึ่น กันแค่ไหนครับ

อ่านเรื่อง Teen Mums/Dads ของ Dr Ple หสายบท ไม่เห็นเล่าเรื่องการร่วมมือในวงกว้าง

เป็นโครงการที่ดีมาก น่าจะได้ขยายไปในวงกว้าง 

เพราะเป็นปัญหาระดับประเทศ จึงน่าจะมี่โครงการนี้ให้ทั่วประเทศเช่นกัน

เรียนอาจารย์ Sila 

เด็กนักเรียนวัยรุ่นตั้งครรภ์ลดลงเรื่อยๆค่ะ อาจเพราะเราเข้าถึงโรงเรียน 

แต่ยังมีเด็กวัยรุ่นที่ไม่ได้เรียน เรายังเข้าไม่ถึงเท่าไรค่ะ ตั้งครรภ์กันว่าเล่นเชียว 

การยกตัวอย่าง case เป็นสิ่งที่เห้นชัดที่สุดจริงๆค่ะ

เรียนคุณ sr

ตอนนี้การตั้งครรภ์วัยรุ่น เป็นปัญหาสังคมที่รพ.ทุกแห่งต้องดำเนินการป้องกัน - ควบคุม และดูแลค่ะ 

โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) แต่ละแห่งจะต้องดำเนินการร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ, รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

หลังจากที่แต่ละรพช. ได้พัฒนางานของตนเองแล้ว จะมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัดค่ะ ทุกรพช.ต้องเข้าร่วม 

เรียนอาจารย์อิงจันทร์

ตอนนี้ทุรพ.ทุกแห่งน่าจะมีโครงการนี้แล้วนะคะ แต่จะบูมแค่ไหน คงต้องดูกันต่อไปค่ะ

สำหรับเรื่องนี้.. สูงเนินกัดไม่ปล่อยมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ค่ะ

Thank you for answering my questions.

...ด็กนักเรียนวัยรุ่นตั้งครรภ์ลดลงเรื่อยๆค่ะ อาจเพราะเราเข้าถึงโรงเรียน 

แต่ยังมีเด็กวัยรุ่นที่ไม่ได้เรียน เรายังเข้าไม่ถึงเท่าไรค่ะ ตั้งครรภ์กันว่าเล่นเชียว...

Does this mean we have a large population of teen girls not in school?

Would 'continueing education' or training programs (even something like กศน) help?

Dear sr

Not large. have some population of teen girls finishing ม.3 then marry or work in a factory.

Most do not want to study.

Some people want to pregnant and some accidentally pregnant.

Young age, the body is not ready to have a child. Causes many problems. 


This friday, schedule cesarean by obstetrician. Teenage mothers aged 14 years because she hight 145 cms and big baby and big baby, estimate body weigh >3,500 gm.

Kunrapee will to be anesthetized

อีกแบบอย่างหนึ่งของโครงการดีๆเพื่อชุมชนเป็นสุข ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะพี่ใหญ่ และคุณ tuknarak 

 ผมขอเข้ามารับรู้ข้อมูลนะครับ

kunrapee สบายดีนะครับ
ขอบคุณครับ

ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ครบถ้วนเลยนะคะ

ขอบคุณค่ะกับบันทึกดี ๆ

ยินดีค่ะลุงชาติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะ

ขอบคุณอาจารย์ภูสุภา ต้องขอบคุณทีมงานของเราค่ะ kunrapee ร่วมด้วยช่วยแบ่งปัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี