ณ เวลา นี้ประเทศไทยของเรานั้นจะถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความเป็นจริงอีกครั้งหรือไม่ ในการที่ว่าสิทธิของประชาชนชาวไทยจะถูกลบเลือนไปจากที่เคยมีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัรกไทยปี ๒๕๔๐ หรือไม่หลังจากที่ ถูกรัฐประหารไปแล้ว

แต่เมื่อเรามองดูถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันก็ต้องบอกได้คำเดียวว่าต้องช่วยกันดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่พวกเรามีอยู่กันทุกคน แต่ถ้าหากจะถามแล้วนั้นในความคิดส่วนตัวของข้าพเจ้านั้นถือได้ว่าสิทธิของพวกเรานั้นถูกตัดและทำลายตั้งแต่รัฐบาลยุคมืดทั้งสองสมัยนั้นไปแล้ว

จึงไม่แปลกที่ในตอนนี้สังคมไทยในบางส่วนจึงยอมรับได้ในความเป็นไปของสถาบันการเมืองที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบัน และ ณ เวลานี้แล้วเรียกว่าสถานการณ์นั้นได้คลี่คลายไปเยอะแต่ก็นั่นแหละความมืดในบางจุดยังคงมีอยู่ เพราะฉะนั้นแล้วความน่ากลัวทางสถาบันการเมืองยังคงมีอยู่  

ด้วยเหตุนี้ตัวข้าพเจ้าจึงตั้งความหวังส่วนตัวกับรัฐบาลชั่วคราวว่าจะช่วยทำให้ประเทศไทยกับมารวมเป็นไทยเดียวอีกครั้งหลังจากที่เราต้องกลัวในการที่จะเดินทางไปทั่วประเทศไทยแล้ว ก็คงจะเดินทางไปได้อย่างสบายใจเสียที

และก็คิดว่าในรัฐบาลชุดนี้คงจะไม่ทำให้ประชาชนชาวไทยผิดหวังในการช่วยทำให้ประเทศไทยสงบ หลังจากที่ลุกเป็นไฟมานาน เพราะเราคนไทยทุกคนก็ควรที่จะร่วมด้วยช่วยกันทำให้สังคมรอบตัวเราเป็นสังคมที่สงบสุขเสียที

ท้ายนี้บทความนี้หากทางเจ้าของเว็ปไซด์เห็นควรว่าหมิ่นเหม่ต่อการโดนปิดเว็ปไซด์ ข้าพเจ้าก็อนุญาติให้ลบบทความนี้ได้เสมอ