ช่วงนี้งานยุ่งมากถึงมากที่สุด กำลังวุ่นวายกับการทำ proposal เลยไม่ค่อยมีเวลามาเขียนเรื่องให้อ่าน พยายามจะเขียนบ่อยๆนะครับ ฝนตกช่วงนี้อย่างไรก็รักษาสุขภาพบ้างนะครับ มาดูคำว่า call(v.) phone(v.) กันก่อนดีกว่า ในภาษาพูดใช้ได้ทั้งสองคำเช่น

   

He calls me almost every day. เขาโทรศัพท์หาผมเกือบทุกวัน

      Phone me when you get there. โทรศัพท์หาผมเมื่อคุณถึงที่นั่น  

   

ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ( British English)ใช้คำว่า ring เป็นเรื่องปกติ เช่น

    Have you rung Kim yet? คุณโทรศัพท์หาคิมแล้วหรือยัง(Have +Verb ช่องที่3)    

  

อย่าพูดว่า call to   แต่ต้องพูดว่า I called him to let him know. ไม่ใช่ I called to him

   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">เราสามารถพูดว่า Give me a call. หรือ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">I think I will give Mum a ring.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>  ไม่ได้แปลว่าให้แหวนแม่นะครับ แต่แปลว่า ฉันคิดว่าฉันจะโทรศัพท์ไปหาแม่   </p><p></p><p align="justify">    หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับ อยากให้ใช้โทรศัพท์เท่าที่จำเป็นอย่าให้เทคโนโลยีใช้เรา แต่เราเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี (เชื่อไหมว่ามีงานวิจัยบอกว่าหมู่บ้านหนึ่งใช้ค่าโทรศัพท์เืดือนละประมาณล้านกว่าบาท) วันนี้อยากถามว่าวันนี้คุณใช้โทรศัพท์ไปหาใครแล้วหรือยัง ยิ้ม ยิ้ม  </p><p align="justify"></p><p align="justify"></p><p align="justify"></p><p align="justify">             Phone Shocker   Cell Chat   </p><p align="justify"></p><p align="justify">  </p><p align="justify"> ขอบคุณ  Longman  Dictionary of Contemporary English

</p>