กำชัย จงจักรพันธ์: เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุราชการ

  ติดต่อ

เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุราชการ ท่านอาจารย์ นพนิธิ สุริยะ


          ท่านอาจารย์ นพนิธิ สุริยะ ได้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาหลายปี สั่งสอนอบรมศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า บ่มเพาะให้มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาการทั้งปวงจนเข้าใจถ่องแท้ ด้วยความเอาใจใส่ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตลอดทั้งได้ติดตามดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำศิษย์ในเรื่องต่าง ๆด้วยความรักความเมตตาอย่างไม่เคยเหนื่อยหน่าย นับว่าท่านอาจารย์ เป็นผู้มีคุณธรรมแห่งความเป็นครูอาจารย์อันเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ศิษย์ทุกรุ่นตลอดมา

        เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุราชการ ท่านอาจารย์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ นี้ กระผมจึงขอร่วมแสดงมุทิตาจิต และชื่นชมผลงานและสิ่งดีงามทั้งหลายที่ท่านอาจารย์ได้ก่อให้เกิดขึ้นต่อคณะนิติศาสตร์และต่อนักศึกษาทุกคน ซึ่งได้มีส่วนสร้างสมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สืบเนื่องตลอดมา

       ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดบันดาลให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพใจที่เข้มแข็ง เพื่อให้ท่านอาจารย์เป็นหลักแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปตราบนานเท่านาน

 

                                           รองศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

                                                    คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาจารย์นพในสายตาของเพื่อนร่วมงาน

หมายเลขบันทึก: 53957, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 19:16:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ร่วมแสดงมุทิตาจิต#ชื่นชมผลงานและสิ่งดีงาม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)