ช่วงเย็นๆ วันนี้ได้รับโทรศัพท์ มาจากศรีสะเกษ มาขอบคุณที่ได้ส่งหนังสือไปให้ บอกว่าส่งไปให้นานแล้ว ผมก็พยายามนึกว่าหนังสืออะไร เป็นเอกสารเกี่ยวกับผึ้งหรือไม่?

   ที่แท้เป็นหนังสือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กองใหญ่ ผมก็นึกว่าผมคงไม่ได้ส่ง แต่เขาก็บอกว่าพบชื่อผมในนั้นด้วย ก็เลยโทรมาขอบคุณ

   เข้าใจว่า (ถามชื่อทีหลัง) คุณเชิงฉลาด สามารถ (09-9451238) เขาได้รับหนังสือ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นหนังสือที่เขาขอไปตอนมาร่วมอบรมการเป็น อสวท.ที่พิษณุโลก (แล้วลงชื่อขอหนังสือไว้) ทางกระทรวงฯ ก็เลยส่งหนังสือไปให้

   พอดีคุณเชิงฉลาดแกเป็น ดีเจด้วย พอจัดรายการก็เอาเรื่องที่อยู่ในหนังสือเล่าให้ท่านทางบ้านฟังด้วย

   ผมก็บอกว่าดีแล้วครับ...ช่วยๆ กันทำให้คนไทยฉลาดขึ้น เป็นอานิสงค์ที่ดี และเมื่อผมได้รับคำขอบคุณ ก็เลยขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มอบสิ่งดีๆ ให้กับประชาชนครับ..