การทำ ศัลยกรรม ตัดแต่งกระดูกดั้งจมูก หลังทำจะมีอาการบวม ระบมได้มากกว่า การทำศัลยกรรม เสริมจมูก เพราะมีการกระทบกระเทือนต่อส่วนกระดูกเพิ่ม แต่จะมากหรือน้อยขึ้นกับสภาพการหาย และ การให้การดูแลหลังทำของแต่ละราย
ความเหมาะสมในการทำแก้ไขอย่างใด จะต้องพิจารณาจาก โครงสร้างใบหน้าทั้งหมด ไม่ได้ดูแต่ส่วนจมูกอย่างเดียว