เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และพบเพื่อนใหม่ แต่ละคนก็มีหลายความคิด ที่คิด แตกต่างกัน และส่วนตัวแล้วก็มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ทำให้ฉันได้เรียนรู้ถึงข้อมูลที่ไม่เคยรู้มาก่อน เพราะส่วนตัวแล้วในหน้าที่การงานจะเป็นการทำงานในด้านการตลาดซะส่วนใหญ่ จนมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาวิชาเทคโนโลยี แต่ในความรู้สึกส่วนตัว ก็มีความสนใจในการทำงานทางด้านครูเพราะ 

    ฉะนั้นที่ดิฉันได้มาศึกษาหาความรู้ทางด้านครูก็เพื่อที่จะได้นำวุฒิครูนี้ไปใช้ในโอกาสข้างหน้า