ทดลองสร้างบล็อกส่วนตัว  เป็นบันทึประจำวัน  แต่อาจไม่ได้บันทึกทุกวันก็ได้   ที่ต้องการคือเป็นที่เขียนแผนงาน  แผนชิวิตต่างๆ