พระมิตสุโอะ..คเวสโก..พระไทยเชื้อสายญี่ปุ่นลาสึกแล้ว

เป็นไปตามที่ผมทำนายไว้ในใจนานแล้ว  ว่าจะออกมาในรูปนี้  เพราะคนไทยเห่อพระต่างชาติเหมือนเห่อดาราลูกครึ่ง  พระเลยใจแตกเพราะดังแบบรวดเร็วโดยไม่มีฐานปฏิบัติที่แน่นพอ ไม่นานก็ล้ม สึก  เช่น ท่านสันติกะโร  (สายพุทธทาส)    ท่านสุเมโธ (อาจารย์ใหญ่สายลพ. ชา  เคร่งครัดมากแต่ก็ไม่รอด)   ท่านอะไรต่ออะไรอีกหลายท่าน   แล้วก็ถึงคิวท่านคเวสโก   ที่คนไทยหลงใหลหนักหนา  เขียนตำราให้คนอ่านก็มากมาย  

ไม่มีใครรู้ว่าท่านสึกด้วยเหตุผลใด  แต่ถ้าให้ผมทาย สีกา ครับ  (บาปไหมเนี่ยเรา)  

พระฝรั่งที่ยังเห็นดำรงคงอยู่ได้คือ ท่านชัยสาโร  และ ท่านสุมโน  (ทั้งสองท่านสายลพ.ชา)    แต่ไม่รู้จะอีกนานเท่าไร  โดยเฉพาะท่านชัยสาโร ที่รูปหล่อ เทศน์เก่ง ปนตลกด้วย ส่วนท่านสุมโนนั้นเคร่งขรึม เก็บตัว 

พระอัฟริกา อินเดีย  ตัวดำๆ  ก็มาบวชในไทยหลายรูปนะ  แต่คนไทยไม่นิยม เพราะไม่ผิวขาว หรือรวยแบบพวกญี่ปุ่น น่าสงสารท่านเหล่านี้นะ  (หรืือว่าไปแล้วน่าดีใจแทนท่าน) 

...คนถางทาง (๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖)