การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยกันพัฒนาโรงเรียน

ครูกาญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่  ทำให้บรรยากาศดีน่าพักผ่อนในตอนกลางวัน

ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นเด็กดีมีนำ้ใจช่วยเหลือส่วนรวม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชลคศ.กระบี่ความเห็น (0)