วาระแห่งการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขและประกันสุขภาพแห่งชาติ

         ผลพวงจากการรัฐประหารทำให้เรามีรัฐบาลใหม่ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในรอบสิบกว่าปี ทำให้ระบอบประชาธิปไตยต้องขาดช่วงไป อย่างน้อยก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งปีจนกว่ารัฐธรรมนูญแบับใหม่จะร่างเสร็จและมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง          

        รัฐบาลชั่วคราวที่จัดขึ้นภายใต้การนำของฯพณฯสุรยุทธ์ จุลานนท์นายกรัฐมนตรี เป็นที่แน่นอนแล้วว่ารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคือท่านนายแพทย์มงคล ณ. สงขลาซึ่งเคยบริหารกระทรวงสาธารณสุขมาก่อนในตำแหน่งปลัดกระทรวงเมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อน

        ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีที่ได้ท่านรัฐมนตรีเป็นแพทย์ และใคร่ขอแสดงความคิดเห็นสักเล็กน้อยตามประสาผู้น้อยทั้งตำแหน่งและความคิด          

         ผู้เขียนเข้าใจว่าท่านคงมีแนวนโยบายของท่านเองอยู่แล้ว แต่เนื่องจากวาระแห่งการดำรงตำแหน่งของท่านครั้งนี้มีความสำคัญ 2 ประการคือ  

         1.      เป็นระยะที่ปลอดการเมือง ดังนั้นท่านรัฐมนตรีควรใช้ช่วงเวลานี้ทำในสิ่งที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่กล้าทำเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

         2.      เวลา 1 ปีนั้นสั้นมาก ท่านรัฐมนตรีต้องทำในสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้เขียนชอบใจคำพูดของอาจารย์แก้วสรร อติโพธิว่า อย่าไปตอแยกับลูกน้ำ ให้สู้กับมังกรดีกว่าหมายความว่าให้ทำผลงานเรื่องใหญ่สักเรื่อง ดีกว่าไปทำเรื่องเล็กๆทุกเรื่อง

          ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีควรทำเป็นสิ่งแรกและขอให้เป็นผลงานชิ้นสำคัญที่สุดของท่านและของรัฐบาลก็คือ การปฏิรูประบบสาธารณสุขของชาติเสียใหม่ โดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาปฏิรูประบบการให้บริการ และระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ พลิกโฉมหน้าใหม่ของการประกันสุขภาพ เพื่อมิให้พรรคการเมืองฉวยโอกาสนำไปหาเสียงได้อีกต่อไป โดยระดมสมองและผู้คนที่มีความรู้จากภาคส่วนต่างๆมาร่วมกันคิดร่วมกันทำ

           ผู้เขียนหวังว่าความเห็นนี้จะเป็นเสียงนกเสียงกาเล็กๆ ที่ไม่ทราบว่าจะได้รับสนใจหรือไม่ เนื่องจากผู้เขียนไม่ทราบจะออกความเห็นที่ใด จึงขอใช้เวทีแห่งนี้แสดงความเห็น หากไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ก็ขออภัยมา ณ.ที่นี้