สังเกตมา 3 สัปดาห์แล้ว  เวลาที่นักเรียนเรียนรู้  จะเรียนได้ดี  มีสมาธิคือ  ไม่ได้นั่งที่โต๊ะ  และไม่มีอะไรอยู่ในมือ


ครูอ้อยจึงชอบสอนนักเรียนก่อนให้ไปนั่งที่โต๊ะ  และนักเรียนก็ดูเหมือนจะเรียบร้อย  ตั้งใจฟัง  ถึงแม้จะไม่รู้ได้ว่า  นักเรียนใจลอยคิดอะไรอยู่  แต่อย่างน้อยนักเรียนมองดู กระดาน  ฟังครู  และอ่านตาม  หรือมีกิจรรมอะไร  นักเรียนสามารถแสดงออกได้ครบถ้วน  


ดังนั้น  เวลาว่างๆ ครูอ้อยจะใช้เครื่อง scan ภาพที่ต้องใช้ในการสอน  ออกแบบการเรียนรู้ที่นักเรียนมาใช้กระดานอัจฉริยะในการเรียนรู้  ตรวจสอบกันได้อย่างชัดเจนว่า  นักเรียนคนใดเข้าใจ หรือไม่เข้าใจ
ซีดีที่ได้มาพร้อมกับคู่มือนั้น  เป็นซีดีที่เป็นเสียง  และซีดีที่เป็นคู่มือครู  ส่วนภาพต่างๆที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจดียิ่งขึ้นนั้น  ครูอ้อยต้องจัดการนำความสะดวกให้นักเรียนเอง


คราวนี้ล่ะ  นักเรียนจะได้เรียนครบ 4 ทักษะ กันอย่างจริงจัง